Nekrofagi

Nekrofag jest to organizm cudzożywny, który odżywia się martwymi organizmami zwierzęcymi.

Nekrofagi to jedna z grup reducentów (destruentów). Stanowią istotne ogniwo łańcucha pokarmowego.

Inna nazwa nekrofagów to trupojady.

Przykłady nekrofagów

Oto zwierzęta, które są nekrofagami:
Destruenci
Destruenci, reducenci, bioreduktory, to wszystkie organizmy, które rozkładają martwe szczątki roślin i zwierząt (a także ich odchody) do postaci prostych związków organicznych.

© medianauka.pl, 2023-01-13, A-4641Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.