Helotyzm

Helotyzm jest formą symbiozy, w której oba gatunki odnoszą korzyści, jednakże jeden z nich podporządkowuje sobie drugi.

Przykłady helotyzmu

Oto przykłady helotyzmu:

  • niektóre porosty - w przypadku porostów grzyb odnosi znacznie większe korzyści niż glony.

Ciekawostki

Słowo helotyzm pochodzi od słowa helota - niewolnik w Sparcie.
Symbioza


Symbioza jest to stałe lub okresowe współżycie organizmów różnych gatunków, występujące w sposób naturalny, które nie prowadzi do uszkodzenia lub śmierci jednego z organizmów.


© medianauka.pl, 2022-09-07, A-4517©® Media Nauka 2008-2023 r.