Symbioza

Symbioza jest to stałe lub okresowe współżycie organizmów różnych gatunków, występujące w sposób naturalny, które nie prowadzi do uszkodzenia lub śmierci jednego z organizmów.

Rodzaje symbiozy

Można wyróżnić następujące rodzaje symbiozy:

  • komensalizm - gdy symbioza jest korzystna tylko dla jednego z gatunków;
  • mutualizm - gdy symbioza jest korzystna dla obu gatunków, doprowadzając zwykle do uzależnienia ich od siebie;
  • helotyzm - gdy z symbioza jest korzystna dla obu gatunków, jednakże jeden z nich podporządkowuje sobie drugi;
  • protokooperacja - gdy związek symbiotyczny nie jest konieczny do życia obu gatunków.

Przykłady symbiozy

Świetnym przykładem symbiozy jest współżycie glonów z grzybami, które wspólnie tworzą porosty.

Niektóre grzyby wchodzą w związki symbiotyczne z drzewami. To tak zwana mikoryza.

Innym przykładem symbiozy jest współżycie bakterii w jelicie grubym u człowieka, a także bakterii, które trawią celulozę u przeżuwaczy.

Rośliny motylkowe wchodzą w symbiozę z bakteriami, które wiążą wolny azot z powietrza.

symbioza - przykłady
Guzki, brodawki na korzeniu soi. Wewnątrz żyją bakterie wiążące azot z atmosfery © Tomasz - stock.adobe.com

 

W protokooperację wchodzą bąkojady i nosorożce oraz inne duże ssaki. Ptaki wyjadają pasożyty z ich ciał, zdobywając pokarm. Ssaki zaś pozbywają się uciążliwych owadów.

Przykład symbiozy
Antylopa kudu i bąkojady © Wirestock - stock.adobe.com

 

Ciekawym przykładem symbiozy (protokooperacji) jest współpraca między ukwiałem a rakiem pustelnikiem. Rak zyskuje ochronę przed napastnikami (ukwiał ma parzydełka), zaś ukwiał korzysta ze środka lokomocji.

Powszechnym przykładem mutualizmu jest związek wszystkich zapylaczy z roślinami.

Przykładem komensalizmu jest wykorzystanie ochrony przed drapieżnikami jakie daje ukwiał błazenkom (Amphiprion).

symbioza - przykład
© beeboys - stock.adobe.com

 

Pytania

Pytania

Co to jest symbiont?

Symbionty są to organizmy różnych gatunków, które weszły ze sobą w symbiozę.
Helotyzm

Helotyzm

Helotyzm jest formą symbiozy, w której oba gatunki odnoszą korzyści, jednakże jeden z nich podporządkowuje sobie drugi.

Protokooperacja

Protokooperacja

Protokooperacja jest to rodzaj symbiozy, gdy związek międzygatunkowy nie jest konieczny do życia obu gatunków.

Mutualizm

Mutualizm

Mutalizm jest rodzaj symbiozy organizmów, która jest korzystna i często konieczna dla obu gatunków (populacji).

Komensalizm

Komensalizm

Komensalizm jest to rodzaj symbiozy między różnymi, najczęściej dwoma gatunkami, rodzaj zależności międzygatunkowej, w której tylko jeden z nich, tak zwany komensal, czerpie wyraźne korzyści.

Mikoryza

Mikoryza

Mikoryza jest to zjawisko współżycia grzybów z korzeniami, a nawet nasionami roślin naczyniowych.


© medianauka.pl, 2022-09-03, ART-4511Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.