Protokooperacja

Protokooperacja jest to rodzaj symbiozy, czyli naturalne, stałe lub okresowe współżycie organizmów różnych gatunków, które nie prowadzi do uszkodzenia lub śmierci jednego z nich i gdy związek ten nie jest konieczny do życia obu gatunków.

Przykłady protokooperacji

Oto przykład takiej zależności między gatunkami. W protokooperację wchodzą bąkojady i nosorożce oraz inne duże ssaki. Na czym polega współżycie bąkojad-nosorożec? Ptaki wyjadają pasożyty z ciał ssaków, zdobywając pokarm. Ssaki zaś pozbywają się uciążliwych owadów. Zarówno bąkojad jak i nosorożec może żyć niezależnie.

Przykład symbiozy
Nosorożec i bąkojad - przykład protokooperacji © Mark Hunter - stock.adobe.com

 

Ciekawym przykładem protokooperacji jest też współpraca między ukwiałem a rakiem pustelnikiem. Rak zyskuje ochronę przed napastnikami (ukwiał ma parzydełka), zaś ukwiał korzysta ze środka lokomocji.
Symbioza

Symbioza

Symbioza jest to stałe lub okresowe współżycie organizmów różnych gatunków, występujące w sposób naturalny, które nie prowadzi do uszkodzenia lub śmierci jednego z organizmów.


© medianauka.pl, 2022-09-06, ART-4514Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.