Mutualizm

Mutalizm jest rodzaj symbiozy organizmów, która jest korzystna i często konieczna dla obu gatunków (populacji). Ten rodzaj wzajemnego oddziaływania między gatunkami jest zatem konieczny do ich przeżycia.

Przykłady mutualizmu

Niektóre grzyby wchodzą w związki symbiotyczne z drzewami. To tak zwana mikoryza. Ti jeden z przykładów mutualizmu.

Innym przykładem mutualizmu jest współżycie bakterii w jelicie grubym przeżuwaczy, które trawią celulozę.

Rośliny motylkowe wchodzą w symbiozę z bakteriami, które wiążą wolny azot z powietrza. To także przykład mutualizmu.

symbioza - przykłady
Guzki, brodawki na korzeniu soi. Wewnątrz żyją bakterie wiążące azot z atmosfery © Tomasz - stock.adobe.com

 

Powszechnym przykładem mutualizmu jest związek wszystkich zapylaczy z roślinami.

mutualizm - przykład
Fruczak gołąbek zapylający kwiaty © medianauka.plMikoryza
Mikoryza jest to zjawisko współżycia grzybów z korzeniami, a nawet nasionami roślin naczyniowych.
Symbioza
Symbioza jest to stałe lub okresowe współżycie organizmów różnych gatunków, występujące w sposób naturalny, które nie prowadzi do uszkodzenia lub śmierci jednego z organizmów.

© medianauka.pl, 2022-09-05, A-4513Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.