Aerostatyka

Aerostatyka jest to dział mechaniki płynów, który zajmuje się badaniem gazów, znajdujących się w stanie równowagi. Uwzględnia się przy tym grawitację i bezwładność, a także zanurzonych w gazie ciał w spoczynku lub w powolnym ruchu. Aerostatyka bada ziemską atmosferę i ciał utrzymujących się w powietrzu.

Podstawowe pojęcia i prawa aerostatyki to:

  • ciśnienie gazu
  • gęstość gazu
  • prawo Archimedesa
  • temperatura
  • ciepło właściwe
  • przewodność cieplna
  • zjawisko dyfuzji
© medianauka.pl, 2019-05-01, A-3631©® Media Nauka 2008-2023 r.