Logo Media Nauka

Facebook

Aerostatyka

Aerostatyka jest to dział mechaniki płynów, który zajmuje się badaniem gazów, znajdujących się w stanie równowagi. Uwzględnia się przy tym grawitację i bezwładność, a także zanurzonych w gazie ciał w spoczynku lub w powolnym ruchu. Aerostatyka bada ziemską atmosferę i ciał utrzymujących się w powietrzu.

Podstawowe pojęcia i prawa aerostatyki to:

  • ciśnienie gazu
  • gęstość gazu
  • prawo Archimedesa
  • temperatura
  • ciepło właściwe
  • przewodność cieplna
  • zjawisko dyfuzji

© medianauka.pl, 2019-05-01, ART-3631

 

Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.