Amonity

Amonity (Ammonoidea) to wymarła grupa głowonogów, klasyfikowana w randze podgromady lub rzędu. Ich muszle znajdujemy dość często w skałach z okresu od dewonu po kredę.

amonity
© SciePro — stock.adobe.com

 

Ten kopalny głowonóg miał dwuboczną symetrię ciała. Miał muszlę skręconą spiralnie, podzieloną w środku. Muszle amonitów miały od kilku milimetrów do nawet 3 metrów średnicy. Jednak większość amonitowatych miała kilka – kilkanaście centymetrów średnicy. Amonity są przodkami ośmiornic i kałamarnic.

Zwierzęta te wymarły pod koniec kredy. Skamieniałości amonitów można spotkać także w Polsce, głównie wapiennych skałach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w okolicy gór Świętokrzyskich.

Poznano dotąd ponad 7000 gatunków amonitów.

© medianauka.pl, 2023-11-26, A-4969©® Media Nauka 2008-2023 r.