Budowa zewnętrzna ślimaka

W budowie zewnętrznej ślimaka wyróżniamy:

Poniższa tablica interakcyjna pozwala na naukę nazewnictwa poszczególnych części budowy zewnętrznej ślimaka na przykładzie winniczka.

pre

Instrukcja obsługi

Na dole tablicy znajdują się przyciski, które umożliwiają przejść w zadany tryb pracy. Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji.

ikona1Tryb nauki
Wybierz tę opcję aby się pouczyć. Opcja ta pozwala podświetlać wybrane elementy wraz z podpowiedziami nazw części ciała po wskazaniu jej palcem na ekranie.

ikona1Test.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności. Program losowo poprosi o wskazanie każdego elementu budowy, który należy wskazać na podstawie podanej nazwy. Na koniec program dokona oceny sprawdzianu.

ikona1Podpowiedź.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zobaczyć tablicę poglądową ze wszystkimi nazwami części ciała.

budowa zewnętrzna ślimaka

ikona1Informacje.
Ta opcja wyświetla informacje o programie.

© medianauka.pl, 2017-02-23, A-3496Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.