Gady Polski

W Polsce żyje tylko 9 gatunków gadów. Są wśród nich przedstawiciele żółwi, jaszczurek i węży. Nie są to gatunki pospolite, najczęściej widujemy jaszczurki i to zaledwie dwa gatunki. Oto wykaz wszystkich rodzimych gatunków:

Rozpoznawanie gadów odbywa się za pomocą specjalnych filtrów, dostępnych w panelu bocznym. Możesz tam określić kilka istotnych parametrów wyszukiwania.

Filtry
Przejdź do filtrów
.Padalec zwyczajny
Anguis fragilis
status IUCNEuropaPL

Jaszczurka zwinka
Lacerta agilis
status IUCNEuropaAzjaPL

Jaszczurka zielona
Lacerta viridis
status IUCNEuropaPL

Żółw błotny
Emys orbicularis
status IUCNEuropaAfrykaAzjaPL

Jaszczurka żyworodna
Zootoca vivipara
status IUCNEuropaAzjaPL

Zaskroniec rybołów
Natrix tessellata
status IUCNEuropaAfrykaAzjaPL

Wąż Eskulapa
Zamenis longissimus
status IUCNEuropaAzjaPL

Gniewosz plamisty
Coronella austriaca
status IUCNEuropaPL

Żmija zygzakowata
Vipera berus
status IUCNEuropaAzjaPL

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 10

Filtry
Przejdź do filtrów
.
Żółwie

W Polsce żyje tylko jeden przedstawiciel żółwi. Jest to żółw błotny, który obecnie występuje tylko wyspowo w naszym kraju, głównie w rezerwatach przyrody.

Jaszczurki

W naszym kraju w stanie dzikim żyją 4 gatunki jaszczurek, z czego 3 gatunki jaszczurek właściwych i jeden gatunek z rodziny padalcowatych. Jaszczurki, szczególnie zwinka, to najbardziej pospolite gady naszej fauny.

Jaszczurka zwinka, to najbardziej pospolita w Polsce jaszczurka, pięknie ubarwiona. Grzbiet ma brązowy z rzędem plam, boki są zielone.

Jaszczurka zielona to największa nasza jaszczurka. Samce są zwykle zielone, czasem nakrapiane ciemnymi plamkami, samice mają kolor szaro-zielony z ciemnymi plamami, a wzdłuż grzbietu przebiegają 2 rzędy jasnych linii.

Jaszczurka żyworodna, zwana żyworódką ma ciało brązowe z trzema rzędami plam, które czasem zlewają się ze sobą, tworząc wzdłuż ciała jasne linie.

Padalec zwyczajny mimo, iż nie ma odnóży, to gad należący do jaszczurek. Ma wężowate ciało. Kolor ciała to brąz w różnych odcieniach. Wzdłuż grzbietu czasem biegną dwie ciemne linie. Wyjątkowo spotykana jest odmiana zwana padalcem turkusowym, którego charakteryzują turkusowe plamki na brązowym ciele.

Węże

W Polsce żyją 4 gatunki węży, z czego 3 z rodziny węży właściwych i jeden z rodziny żmijowatych. Tylko jeden gatunek jest jadowity.

Gniewosz plamisty, zwany miedzianką ma grzbiet brązowy lub rdzawy u samców, u samic szary. Na głowie znajduje się ciemnobrązowa podkowiasta plama. Z boku głowy ma ciemny pasek. Czasem plamy tworzą zygzak, trudno go wtedy odróżnić od żmii zygzakowatej. Różni się od niej okrągłymi źrenicami. Gniewosz nie jest jadowity.

Wąż Eskulapa to rzadki i największy w Polsce wąż z rodziny węży właściwych. Nazwa pochodzi od węży poświęconych w starożytnej Grecji patronowi wiedzy lekarskiej - Eskulapowi.

Zaskroniec zwyczajny to najbardziej pospolity wąż w naszym kraju i jednocześnie w Europie. Ma charakterystyczne żółte plamy po bokach głowy. Samica może osiągnąć długość nawet dwóch metrów.

Żmija zygzakowata to jedyny jadowity wąż z rodziny żmijowatych o zygzakowatym wzorze na grzbiecie. Ubarwienie jest zmienne. Znamy trzy barwne odmiany: srebrzyste, brązowe i czarne. Ukąszenie żmii jest niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka.

Ochrona gadów w Polsce

Wśród ludzi panuje przekonanie, że gady są "wstrętne", co przyczynia się do bezmyślnego tępienia tych zwierząt. Tymczasem są bardzo pożyteczne dla środowiska.

Obecnie wiele gatunków ma reliktowy charakter. Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, w którym zwierzęta te objęto ochroną prawną. Pod ochroną gatunkową są wszystkie rodzime gady.

Gady Polski - Quiz

Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

  • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
  • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
  • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


©® Media Nauka 2008-2023 r.