Pierwotniaki

Pierwotniaki (Protozoa) to niegdyś typ lub podkrólestwo bezkręgowców o mikroskopijnych rozmiarach. Dzisiaj nazwa ta funkcjonuje nieformalnie, a organizmy z tej grupy są włączone do królestwa Protista. To organizmy jednokomórkowe, posiadające cechy zwierząt. Klasyfikacja organizmów jednokomórkowych ulega ostatnio wielu zmianom.

My przyjmiemy następująca systematykę organizmów zaliczanych do królestwa Protista:

Ciliophora
Orzęski

(Ciliophora)

Pozostałe typy

Wygląd

Kształt ciała jest zmienny lub stały, gdy pierwotniaki posiadają cytoszkielet czy pancerzyk zewnętrzny.

Nazwa
Pierwotniaki (Protozoa)
Występowanie
Cały świat.
Liczba gatunków na świecie
125 000
Systematyka
Domena: eukarionty

 

Występowanie i środowisko

Organizmy te występują na całym świecie. Występują we wszelkich rodzajach wód, w tym w wodach podziemnych.

Tryb życia i zachowanie

Pierwotniaki mogą się zwykle poruszać. Organizmy te zaliczamy do zwierząt, ale niektóre z nich mają zdolność do syntezy związków chemicznych jak rośliny. Niektóre pierwotniaki tworzą kolonie. Zwykle prowadzą aktywne życie w środowisku wodnym, płynów ustrojowych.

Morfologia i anatomia

Pierwotniaki za wyjątkiem bruzdnic posiadają jądro w swojej budowie.

Rozmnażanie

Brak danych.

Znaczenie

Znaczenie pierwotniaków jest ogromne. Niektóre są źródłem związków organicznych w morzach, stanowią wskaźnik czystości wód, wiele z nich to groźne pasożyty człowieka i zwierząt.

© medianauka.pl, 2018-08-26, A-3587©® Media Nauka 2008-2023 r.