logo

Pierwotniaki

Pierwotniaki (Protozoa) to niegdyś typ lub podkrólestwo bezkręgowców o mikroskopijnych rozmiarach. Dzisiaj nazwa ta funkcjonuje nieformalnie, a organizmy z tej grupy są włączone do królestwa Protista. To organizmy jednokomórkowe, posiadające cechy zwierząt. Klasyfikacja organizmów jednokomórkowych ulega ostatnio wielu zmianom.

My przyjmiemy następująca systematykę organizmów zaliczanych do królestwa Protista:

Ciliophora
Orzęski

(Ciliophora)

Pozostałe typy

 • Korzenionóżki (Rhizopoda)
 • Otwornice (Foraminifera)
 • Promienionóżki (Actinopoda)
 • Wiciowce (Zoomastigna)
 • Sporowce (Apicomplexa)
 • Bruzdnice (Dinoflagellata)
 • Okrzemki (Bacillariophyta)
 • Eugleniny (Euglenophyta)
 • Zielenice (Chlorophyta)
 • Krasnorosty (Rhodophyta)
 • Brunatnice (Phaeophyta)
 • Śluzowce (Myxomycota)
 • Akrazjowce (Acrasiomycota)
 • Lęgniowce (Oomycota)

Wygląd

Kształt ciała jest zmienny lub stały, gdy pierwotniaki posiadają cytoszkielet czy pancerzyk zewnętrzny.

Nazwa
Pierwotniaki (Protozoa)
Występowanie
Cały świat.
Liczba gatunków na świecie
125 000
Systematyka
Domena: eukarionty

 

Występowanie i środowisko

Organizmy te występują na całym świecie. Występują we wszelkich rodzajach wód, w tym w wodach podziemnych.

Tryb życia i zachowanie

Pierwotniaki mogą się zwykle poruszać. Organizmy te zaliczamy do zwierząt, ale niektóre z nich mają zdolność do syntezy związków chemicznych jak rośliny. Niektóre pierwotniaki tworzą kolonie. Zwykle prowadzą aktywne życie w środowisku wodnym, płynów ustrojowych.

Morfologia i anatomia

Pierwotniaki za wyjątkiem bruzdnic posiadają jądro w swojej budowie.

Rozmnażanie

Brak danych.

Znaczenie

Znaczenie pierwotniaków jest ogromne. Niektóre są źródłem związków organicznych w morzach, stanowią wskaźnik czystości wód, wiele z nich to groźne pasożyty człowieka i zwierząt.© medianauka.pl, 2018-08-26, ART-3587

 
Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki Miasto
kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Kolorowe skarpetki Kostka
Zoologia stawonogi
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.