Pierwotniaki

Pierwotniaki (Protozoa) to niegdyś typ lub podkrólestwo bezkręgowców o mikroskopijnych rozmiarach. Dzisiaj nazwa ta funkcjonuje nieformalnie, a organizmy z tej grupy są włączone do królestwa Protista. To organizmy jednokomórkowe, posiadające cechy zwierząt. Klasyfikacja organizmów jednokomórkowych ulega ostatnio wielu zmianom.

My przyjmiemy następująca systematykę organizmów zaliczanych do królestwa Protista:

Ciliophora
Orzęski

(Ciliophora)

Pozostałe typy

 • Korzenionóżki (Rhizopoda)
 • Otwornice (Foraminifera)
 • Promienionóżki (Actinopoda)
 • Wiciowce (Zoomastigna)
 • Sporowce (Apicomplexa)
 • Bruzdnice (Dinoflagellata)
 • Okrzemki (Bacillariophyta)
 • Eugleniny (Euglenophyta)
 • Zielenice (Chlorophyta)
 • Krasnorosty (Rhodophyta)
 • Brunatnice (Phaeophyta)
 • Śluzowce (Myxomycota)
 • Akrazjowce (Acrasiomycota)
 • Lęgniowce (Oomycota)

Wygląd

Kształt ciała jest zmienny lub stały, gdy pierwotniaki posiadają cytoszkielet czy pancerzyk zewnętrzny.

Nazwa
Pierwotniaki (Protozoa)
Występowanie
Cały świat.
Liczba gatunków na świecie
125 000
Systematyka
Domena: eukarionty

 

Występowanie i środowisko

Organizmy te występują na całym świecie. Występują we wszelkich rodzajach wód, w tym w wodach podziemnych.

Tryb życia i zachowanie

Pierwotniaki mogą się zwykle poruszać. Organizmy te zaliczamy do zwierząt, ale niektóre z nich mają zdolność do syntezy związków chemicznych jak rośliny. Niektóre pierwotniaki tworzą kolonie. Zwykle prowadzą aktywne życie w środowisku wodnym, płynów ustrojowych.

Morfologia i anatomia

Pierwotniaki za wyjątkiem bruzdnic posiadają jądro w swojej budowie.

Rozmnażanie

Brak danych.

Znaczenie

Znaczenie pierwotniaków jest ogromne. Niektóre są źródłem związków organicznych w morzach, stanowią wskaźnik czystości wód, wiele z nich to groźne pasożyty człowieka i zwierząt.

© medianauka.pl, 2018-08-26, ART-3587Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.