Płazy Polski

W Polsce żyje tylko 18 gatunków płazów. Są wśród nich przedstawiciele płazów bezogonowych i ogoniastych. Nie występują u nas płazy beznogie. Mimo, iż mamy niewiele gatunków rodzimych płazów, to występują dość licznie i są bardzo charakterystyczne dla naszej fauny.

Oto wykaz wszystkich przedstawicieli gatunków płazów żyjących w naszym kraju

Rozpoznawanie płazów odbywa się za pomocą specjalnych filtrów, dostępnych w panelu bocznym. Możesz tam określić kilka istotnych parametrów wyszukiwania.

Filtry
Przejdź do filtrów
.



Ropucha szara
Bufo bufo
status IUCNEuropaAfrykaAzjaPL

Ropucha zielona
Bufo viridis
status IUCNEuropaPL

Żaba trawna
Rana temporaria
status IUCNEuropaAzjaPL

Traszka grzebieniasta
Triturus cristatus
status IUCNEuropaPL

Traszka górska
Triturus alpestris
status IUCNEuropaPL

Traszka zwyczajna
Triturus vulgaris
status IUCNEuropaAzjaPL

Kumak górski
Bombina variegata
status IUCNEuropaPL

Kumak nizinny
Bombina bombina
status IUCNEuropaPL

Żaba śmieszka
Rana ridibunda
status IUCNEuropaAzjaPL

Żaba jeziorkowa
Rana lessonae
status IUCNEuropaPL

Żaba wodna
Rana esculenta
status IUCNEuropaAzjaPL

Salamandra plamista
Salamandra salamandra
status IUCNEuropaPL

Traszka karpacka
Triturus montandoni
status IUCNEuropaPL

Ropucha paskówka
Epidalea calamita
status IUCNEuropaPL

Rzekotka drzewna
Hyla arborea
status IUCNEuropaPL

Żaba dalmatyńska
Rana dalmatina
status IUCNEuropaPL

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 18

Filtry
Przejdź do filtrów
.


Strony:   1   2


Płazy bezogonowe

W Polsce mamy 13 gatunków płazów bezogonowych. Wśród nich znajduje się 6 żab właściwych, 3 ropuchy, 2 kumaki, jedna grzebiuszka i jedna rzekotka. Wszystkie są zwierzętami pożytecznymi ze względu na zjadanie szkodników (owady, ślimaki).

Najbardziej pospolitymi gatunkami są żaby zielone, w tym żaba wodna (Rana esculenta) i żaba jeziorkowa (Rana lessonae), najmniejsza żaba zielona w Polsce, która zasiedla małe zbiorniki oraz żaba moczarowa (Rana arvalis)- przedstawiciel żab brunatnych. Mało kto wie, że samce w okresie godowym przyjmują piękną, błękitną barwę skóry. Żaby brunatne (żaba trawna (Rana temporaria) i żaba moczarowa) charakteryzują się widoczną plamą skroniową oraz błoną bębenkową po bokach głowy.

Larwy (kijanki) wszystkich naszych płazów bezogonowych rozwijają się w wodzie. Osobniki dorosłe przebywają w niej najczęściej tylko w okresie godowym. Wyjątkiem są kumaki i żaby zielone. Te żyją w wodzie praktycznie przez cały rok.

Płazy ogoniaste

W Polsce żyje zaledwie 5 gatunków płazów ogoniastych (są to traszki i salamandra).

Ochrona płazów w Polsce

Wśród ludzi panuje przekonanie, że płazy są odrażające i "wstrętne", co niestety przyczynia się do bezmyślnego tępienia tych zwierząt. Tymczasem to wspaniałe, nikomu nie zagrażające, wręcz bezbronne zwierzęta, bardzo pożyteczne dla środowiska, o niezwykłych zwyczajach, barwach, kształtach. Tempo negatywnych przemian w środowisku zatrważa przyrodników herpetologów, zajmujących się tą grupą zwierząt, gdyż płazy stanowią grupę szczególnie wrażliwą i podatną na tego typu zmiany. Same są czułym "biowskaźnikiem" zanieczyszczenia środowiska. Na całym świecie, także w Europie i w Polsce płazy masowo wymierają. Przyczyną wymierania są nie tylko zmiany w środowisku, ale także choroby. Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, w którym zwierzęta te objęto ochroną prawną. Pod ochroną gatunkową są wszystkie rodzime płazy.>/p>

Powiązane quizy

Płazy Polski

Płazy Polski


Liczba pytań: 30

Gady Polski

Gady Polski


Liczba pytań: 25


Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

  • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
  • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
  • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


©® Media Nauka 2008-2023 r.