Płyn

Płyn w fizyce oznacza pewien ośrodek przyjmujący kształt naczynia, w którym się znajduje. Zatem płyny nie posiadają kształtu (brak sprężystości kształtu). Płynem może być ciecz lub gaz. Gaz wypełnia całą powierzchnię naczynia, w którym się znajduje, natomiast ciecz tworzy powierzchnię swobodną w naczyniu i wypełnia tylko jego dno.

Z płynem wiąże się pojęcie płynności, czyli zdolności do zmieniania wzajemnego położenia poszczególnych części ośrodka płynnego pod wpływem nawet małych sił.

Płyny opisuje mechanika płynów.

Pytania

Czy płyn i ciecz to to samo?

Nie. Płyn jest szerszym pojęciem niż ciecz. Zgodnie z powyższą definicją do płynów zaliczamy także gazy.

© medianauka.pl, 2019-05-01, A-3632Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.