Reducenci

Reducenci albo destruenci są to organizmy, które odżywiają się martwą materią organiczną, szczątkami roślin i zwierząt, rozkładając w ten sposób związki organiczne na prostsze związki, w tym nieorganiczne. Organizmy te stanowią ostatni etap łańcucha pokarmowego. To organizmy cudzożywne.

Przykłady reducentów

Reducentami są grzyby i bakterie, a także niektóre owady (np. żuk gnojowy), bezkręgowce (dżdżownice, wieloszczety, strzykwy), protisty (wykwit piankowaty) i inne.

Węższe pojęcia związane z reducentami to: saprofity, nekrofagi, saprobionty.

Znaczenie reducentów

Dzięki reducentom na Ziemi nie zalega martwa materia organiczna, zapewniony jest ciągły obieg materii w ekosystemach.
Ekosystem
Ekosystem jest to jednostka funkcjonalna przyrody, na którą składa się biocenoza i biotop. To podstawowe pojęcie ekologii.

© medianauka.pl, 2021-08-06, A-4125Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.