Reducenci

Reducenci albo destruenci są to organizmy, które odżywiają się martwą materią organiczną, szczątkami roślin i zwierząt, rozkładając w ten sposób związki organiczne na prostsze związki, w tym nieorganiczne. Organizmy te stanowią ostatni etap łańcucha pokarmowego. To organizmy cudzożywne.

Przykłady reducentów

Reducentami są grzyby i bakterie, a także niektóre owady (np. żuk gnojowy), bezkręgowce (dżdżownice, wieloszczety, strzykwy), protisty (wykwit piankowaty) i inne.

Węższe pojęcia związane z reducentami to: saprofity, nekrofagi, saprobionty.

Znaczenie reducentów

Dzięki reducentom na Ziemi nie zalega martwa materia organiczna, zapewniony jest ciągły obieg materii w ekosystemach.
Ekosystem

Ekosystem

Ekosystem jest to jednostka funkcjonalna przyrody, na którą składa się biocenoza i biotop. To podstawowe pojęcie ekologii.


© medianauka.pl, 2021-08-06, ART-4125

Polecamy w naszym sklepie

The manga guide Biologia molekularna
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Kolorowe skarpetki Kostka
Egzamin maturalny Biologia
repetytorium biologia
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.