logo

Reducenci

Reducenci albo destruenci są to organizmy, które odżywiają się martwą materią organiczną, szczątkami roślin i zwierząt, rozkładając w ten sposób związki organiczne na prostsze związki, w tym nieorganiczne. Organizmy te stanowią ostatni etap łańcucha pokarmowego. To organizmy cudzożywne.

Przykłady reducentów

Reducentami są grzyby i bakterie, a także niektóre owady (np. żuk gnojowy), bezkręgowce (dżdżownice, wieloszczety, strzykwy), protisty (wykwit piankowaty) i inne.

Węższe pojęcia związane z reducentami to: saprofity, nekrofagi, saprobionty.

Znaczenie reducentów

Dzięki reducentom na Ziemi nie zalega martwa materia organiczna, zapewniony jest ciągły obieg materii w ekosystemach.
Ekosystem

Ekosystem

Ekosystem jest to jednostka funkcjonalna przyrody, na którą składa się biocenoza i biotop. To podstawowe pojęcie ekologii.


© medianauka.pl, 2021-08-06, ART-4125

Polecamy w naszym sklepie

50 idei, które powinieneś znać - Biologia
Ewolucja. Zagadka życia na ziemi
Botanika
Genetyka
Biologia Zbiór zadań Matura Witkowski
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.