Ekosystem

Ekosystem jest to jednostka funkcjonalna przyrody, na którą składa się biocenoza i biotop. To podstawowe pojęcie ekologii.

W każdym ekosystemie zachodzi krążenie materii i energii.

Na ekosystem składają się:

 • materia nieożywiona,
 • producenci (głównie rośliny, produkujące materię organiczną z nieorganicznej),
 • konsumenci (I i II rodzaju - to głównie zwierzęta zjadające rośliny i inne zwierzęta),
 • reducenci (destruenci) - organizmy zmieniające materię organiczną w nieorganiczną (bakterie, grzyby).

Każdy ekosystem ma swoistą strukturę pokarmową oraz umiejscowioną w przestrzeni (struktura piętrowa lasu, strefowa w zbiorniku wodnym itp.). Nie jest zamknięty, gdyż wymaga ciągłego dostarczania energii (np. słonecznej).

Rodzaje ekosystemów

Podstawowy podział ekosystemów to ekosystemy:

 • wodne,
 • lądowe,
 • naturalne,
 • sztuczne.

Przykłady ekosystemów

Oto przykładu ekosystemów:

 • ekosystem leśny,
 • ekosystem rzeki,
 • ekosystem sadu,
 • ekosystem morza,
 • ekosystem łąki,
 • ekosystem jeziora.Destruenci

Destruenci

Reducenci albo destruenci są to organizmy, które odżywiają się martwą materią organiczną, szczątkami roślin i zwierząt, rozkładając w ten sposób związki organiczne na prostsze związki, w tym nieorganiczne.

Biocenoza

Biocenoza

Biocenoza jest to zespół organizmów roślinnych, zwierzęcych, grzybów, bakterii powiązanych ze sobą różnymi czynnikami i zależnościami biologicznymi i ekologicznymi.

Biotop

Biotop

Biotop jest to środowisko życia biocenozy, nieożywiona część ekosystemu, środowisko życia, ale zmienione przez zespół organizmów, który go zasiedla i tworzy biocenozę.

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

 • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993
 • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003

© medianauka.pl, 2021-08-02, ART-4119

Polecamy w naszym sklepie

Mały mikroskop DIY (powiększenie 10 x)
Egzamin maturalny Biologia
Lupy
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.