Ekosystem

Ekosystem jest to jednostka funkcjonalna przyrody, na którą składa się biocenoza i biotop. To podstawowe pojęcie ekologii.

W każdym ekosystemie zachodzi krążenie materii i energii.

Na ekosystem składają się:

Każdy ekosystem ma swoistą strukturę pokarmową oraz umiejscowioną w przestrzeni (struktura piętrowa lasu, strefowa w zbiorniku wodnym itp.). Nie jest zamknięty, gdyż wymaga ciągłego dostarczania energii (np. słonecznej).

Rodzaje ekosystemów

Podstawowy podział ekosystemów to ekosystemy:

Przykłady ekosystemów

Oto przykładu ekosystemów:
Reducenci
Reducenci albo destruenci są to organizmy, które odżywiają się martwą materią organiczną, szczątkami roślin i zwierząt, rozkładając w ten sposób związki organiczne na prostsze związki, w tym nieorganiczne.
Biocenoza
Biocenoza jest to zespół organizmów roślinnych, zwierzęcych, grzybów, bakterii powiązanych ze sobą różnymi czynnikami i zależnościami biologicznymi i ekologicznymi.
Biotop
Biotop jest to środowisko życia biocenozy, nieożywiona część ekosystemu, środowisko życia, ale zmienione przez zespół organizmów, który go zasiedla i tworzy biocenozę.

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993
  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003

© medianauka.pl, 2021-08-02, A-4119Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.