Biotop

Biotop jest to środowisko życia biocenozy, nieożywiona część ekosystemu, środowisko życia, ale zmienione przez zespół organizmów, który go zasiedla i tworzy biocenozę.

Biotop wraz z biocenozą tworzy ekosystem. Zatem biocenoza to ożywiona, zaś biotop to nieożywiona część ekosystemu.

Pytania

Pytania

Czym się różni biotop od siedliska?

Siedlisko, zwane także habitatem to zespół czynników abiotycznych, niezależnie od tego, czy jest w nim obecny zespół organizmów, które tworzą biocenozę.

Istnieje także szerokie rozumienie siedliska, w którym może ono oznaczać biotop.
Ekosystem
Ekosystem jest to jednostka funkcjonalna przyrody, na którą składa się biocenoza i biotop. To podstawowe pojęcie ekologii.
Biocenoza
Biocenoza jest to zespół organizmów roślinnych, zwierzęcych, grzybów, bakterii powiązanych ze sobą różnymi czynnikami i zależnościami biologicznymi i ekologicznymi.

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993
  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
  • Praca zbiorowa - Słownik - biologia, ISBN 83-7327-410-3, GREG 2006

© medianauka.pl, 2021-08-02, A-4118Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.