Biocenoza

Biocenoza jest to zespół organizmów roślinnych, zwierzęcych, grzybów, bakterii powiązanych ze sobą różnymi czynnikami i zależnościami biologicznymi i ekologicznymi. Zespół takich organizmów żyje w określonym środowisku. Wraz z biotopem tworzy ekosystem. Biocenoza to żywa część ekosystemu, zaś biotop to środowisko, w jakim żyje biocenoza.

Biocenoza pozostaje w stanie homeostazy, czyli równowagi dynamicznej. Nie ulega większym zmianom i podlega samoregulacji ekologicznej.

Biocenozy zazwyczaj powstają w sposób naturalny, ale mogą być także sztucznie wytworzone.

Przykłady

Przykłady biocenozy:

 • biocenoza rzeki,
 • biocenoza lasu,
 • biocenoza sawanny,
 • biocenoza jeziora,
 • park,
 • ogród,
 • biocenoza miasta,
 • biocenoza łąki,
 • biocenoza pól.

Rodzaje organizmów w biocenozie

Biocenozę charakteryzuje względnie stała liczba producentów, czyli głównie organizmów roślinnych, będących w stanie ze związków nieorganicznych wyprodukować związki organiczne, konsumentów, głównie zwierząt, które odżywiają się roślinami (konsumenci I rodzaju) lub zwierzętami (konsumenci II rodzaju) oraz reducentów (destruentów), przede wszystkim grzybów i bakterii, które odpowiadają za rozkład związków organicznych na nieorganiczne.

W biocenozie można wyróżnić następujące grupy organizmów:

 • fitocenoza - organizmy roślinne
 • zoocenoza - organizmy zwierzęce
 • mykocenoza - grzybyEkosystem
Ekosystem jest to jednostka funkcjonalna przyrody, na którą składa się biocenoza i biotop. To podstawowe pojęcie ekologii.
Biotop
Biotop jest to środowisko życia biocenozy, nieożywiona część ekosystemu, środowisko życia, ale zmienione przez zespół organizmów, który go zasiedla i tworzy biocenozę.

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

 • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
 • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993

© medianauka.pl, 2021-08-02, A-4117©® Media Nauka 2008-2023 r.