Rośliny akwariowe

Rośliny akwariowe

Rośliny akwariowe to gatunki roślin wodnych, które spotykamy w domowych akwariach. Są tu gatunki krajowe i obce.

Rośliny do akwarium są niezbędne w utrzymaniu odpowiednich warunków do hodowli ryb. Dzięki fotosyntezie zasilają zbiornik w tlen i jednocześnie usuwają z niego dwutlenek węgla. Ważne jest, aby rośliny były dobrze oświetlone, inaczej w akwarium będzie zachodzić odwrotny proces do wyżej opisanego.

Rośliny wodne usuwają z wody także wszelkie azotany, dają rybom schronienie, tworzą warunki do rozrodu, a czasem tez stanowią pokarm dla roślinożernych gatunków ryb.

W naszym atlasie roślin akwariowych przedstawiamy różne gatunki wraz ze zdjęciami. Podpowiadamy też, jak dbać o nie.

Rozpoznawanie gatunków odbywa się za pomocą specjalnych filtrów, dostępnych w panelu bocznym. Możesz tam określić kilka istotnych parametrów wyszukiwania.

Filtry
Przejdź do filtrów
.Bakopa karolińska
Bacopa caroliniana
Ameryka Pn

Anubias niski
Anubias nana
Afryka

Anubias Bartera
Anubias barteri
status IUCNAfryka

Tatarak trawiasty
Acorus gramineus
status IUCNAzja

Brzeżyca jednokwiatowa
Littorella uniflora
status IUCNEuropaAmeryka PnPL

Nurzaniec śrubowy
Vallisneria spiralis
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAustralia

Żabienica amazońska
Echinodorus amazonicus
Ameryka Pd

Pistia rozetkowa
Pistia stratiotes
status IUCNAfryka

Kabomba karolińska
Cabomba caroliniana
Ameryka Pn

Żabienica sercolistna
Echinodorus cordifolius
Ameryka PnAmeryka Pd

Wąkrotka okółkowa
Hydrocotyle verticillata
Ameryka PnAmeryka Pd

Wąkrotka białogłowa
Hydrocotyle leucocephala
Ameryka PnAmeryka Pd

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 20

Filtry
Przejdź do filtrów
.


Strony:   1   2


Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

  • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
  • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
  • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.