Rośliny akwariowe

Rośliny akwariowe

Rośliny akwariowe to gatunki roślin wodnych, które spotykamy w domowych akwariach. Są tu gatunki krajowe i obce.

Rośliny do akwarium są niezbędne w utrzymaniu odpowiednich warunków do hodowli ryb. Dzięki fotosyntezie zasilają zbiornik w tlen i jednocześnie usuwają z niego dwutlenek węgla. Ważne jest, aby rośliny były dobrze oświetlone, inaczej w akwarium będzie zachodzić odwrotny proces do wyżej opisanego.

Rośliny wodne usuwają z wody także wszelkie azotany, dają rybom schronienie, tworzą warunki do rozrodu, a czasem tez stanowią pokarm dla roślinożernych gatunków ryb.

W naszym atlasie roślin akwariowych przedstawiamy różne gatunki wraz ze zdjęciami. Podpowiadamy też, jak dbać o nie.

Rozpoznawanie gatunków odbywa się za pomocą specjalnych filtrów, dostępnych w panelu bocznym. Możesz tam określić kilka istotnych parametrów wyszukiwania.

Filtry
Przejdź do filtrów
.


ikonaAnubias Bartera
Anubias barteri
status IUCNAfryka
ikonaNurzaniec śrubowy
Vallisneria spiralis
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAustralia
ikonaŻabienica amazońska
Echinodorus amazonicus
Ameryka Pd
ikonaPistia rozetkowa
Pistia stratiotes
status IUCNAfryka
ikonaKabomba karolińska
Cabomba caroliniana
Ameryka Pn
ikonaŻabienica sercolistna
Echinodorus cordifolius
Ameryka PnAmeryka Pd
ikonaWąkrotka okółkowa
Hydrocotyle verticillata
Ameryka PnAmeryka Pd
ikonaWąkrotka białogłowa
Hydrocotyle leucocephala
Ameryka PnAmeryka Pd
ikonaMoczarka kanadyjska
Elodea canadensis
status IUCNEuropaAzjaAmeryka Pn
ikonaRogatek sztywny
Ceratophyllum demersum
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAmeryka PnAmeryka PdPL
ikonaOkrężnica bagienna
Hottonia palustris
status IUCNEuropaPL

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 14

Filtry
Przejdź do filtrów
.
Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

  • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
  • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
  • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.