Rośliny górskie

Rośliny górskie

W tym miejscu zgromadziliśmy wszystkie gatunki roślin drzewiastych i zielnych, które występują w górach. Za teren górski uważa się obszary wzniesione powyżej 500 m n.p.m. Są to Karpaty, Sudety i Góry Świętokrzyskie.

W górach z uwagi na odmienne warunki klimatyczne na różnej wysokości tworzą się tak zwane piętra klimatyczno-roślinne:

  • Pogórze - najniższe piętro do 550 m n.p.m., przeważają grądy, gatunki górskie występują tu rzadko.
  • Regiel dolny - obszar do około 1100 m n.p.m. z buczynami, łąkami kośnymi, z mieczykami i krokusami.
  • Regiel górny - obszar do 1400 m n.p.m. na Babiej Górze, do 1550-1600 m n.p.m. w Tatrach, z borami świerkowymi, jarzębiną, psiarami.
  • Piętro kosodrzewiny, piętro subalpejskie - do 1650 m n.p.m. na Babiej Górze i do 1850 m n.p.m. w Tatrach, z dominującą kosówką, jarzębem pospolitym, ziołoroślami.
  • Piętro alpejskie, hale - występuje na wysokości 1850-2250 m n.p.m. z wysokogórskimi murawami, traworoślami, z porostami, mchami i wątrobowcami.
  • Piętro turniowe - występuje jedynie w Tatrach, powyżej 2250 m n.p.m. z zaledwie około 25 gatunkami roślin naczyniowych, tworzące luźne murawy. Dominują porosty, mchy i wątrobowce.

Rozpoznawanie gatunków odbywa się za pomocą specjalnych filtrów, dostępnych w panelu bocznym. Możesz tam określić kilka istotnych parametrów wyszukiwania.

Filtry
Przejdź do filtrów
.Komosa ryżowa
Chenopodium quinoa
EuropaAmeryka Pd

Różeniec górski
Rhodiola rosea
EuropaAzjaAmeryka PnPL
ikonaJodła koreańska
Abies koreana
EuropaAzja
ikonaŚwierk serbski
Picea omorika
status IUCNEuropa

Sosna limba
Pinus cembra
status IUCNEuropaPL

Arnika górska
Arnica montana
EuropaPL

Ciemiernik biały
Helleborus niger
EuropaPL
ikonaSasanka zwyczajna
Pulsatilla vulgaris
EuropaAzjaPL
ikonaUbiorek wiecznie zielony
Iberis sempervirens
EuropaAfrykaAzja
ikonaLiliowiec ogrodowy
Hemerocallis ×hybrida
ikonaBodziszek korzeniasty
Geranium macrorrhizum
EuropaPL

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 93

Filtry
Przejdź do filtrów
.


Strony:   1   2   3   4   5   6


Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

  • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
  • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
  • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.