Rośliny łąkowe

Rośliny łąkowe

W tym miejscu zgromadziliśmy gatunki roślin, które występują na naszych łąkach. Rośliny pól uprawnych zostały sklasyfikowane w roślinach użytkowych lub w roślinach synantropijnych.

Łąka jest to zbiorowisko roślin pozbawione co do zasady drzew, którego podstawę stanowią trawy, pośród których rosną również inne rośliny jednoliścienne, zioła, mszaki. Warto zaznaczyć że łąki występują w klimacie umiarkowanym i chłodnym tan, gdzie człowiek zaznaczył swoją działalność. Łąki można znaleźć w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Łąki mogą w przyrodzie występować w naturalny sposób w tych miejscach, w których nie może rozwijać się las. Są to na przykład hale w górach, a także obszary które są często zalewane przez wodę. Inne łąki mają charakter częściowo naturalny, gdy w ich powstaniu brał udział człowiek, jednak w niewielkim stopniu. Są to niskie torfowiska, łąki na terenach słonawych. Gdy w powstawaniu łąki bierze udział człowiek, o łące takiej mówimy że ma antropogeniczne pochodzenie.

Rodzaje łąk

Wyróżniamy:

  • łęgi, łąki zalewne - łąki w rzecznych dolinach, nad brzegami wód okresowo zalewane.
  • grądy - łąki czerpiące wodę z opadów, o dużej różnorodności gatunkowej
  • bielawy, łąki bagienne - łąki na terenach bezodpływowych, zalewane wodą wysiękową.
  • łąki górskie, w tym wysokogórskie, hale i pastwiska śródleśne w górach, łąki górskie niższej strefy.

Rozpoznawanie gatunków odbywa się za pomocą specjalnych filtrów, dostępnych w panelu bocznym. Możesz tam określić kilka istotnych parametrów wyszukiwania.

Filtry
Przejdź do filtrów
.


ikonaTurzyca włosista
Carex comans
Australia
ikonaŻywokost lekarski
Symphytum officinale
EuropaAzjaPL

Kozłek lekarski
Valeriana officinalis
EuropaAzjaPL
ikonaJałowiec pospolity
Juniperus communis
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAmeryka PnPL
ikonaJeżówka purpurowa
Echinacea purpurea
EuropaAmeryka Pn
ikonaDziurawiec zwyczajny
Hypericum perforatum
EuropaAfrykaAzjaAustraliaAmeryka PnAmeryka PdPL

Miłek wiosenny
Adonis vernalis
EuropaAzjaPL

Ostrożeń polny
Cirsium arvense
EuropaAfrykaAzjaAustraliaAmeryka PnAmeryka PdPL

Wierzbownica drobnokwiatowa
Epilobium parviflorum
status IUCNEuropaAzjaAmeryka PnPL

Przetacznik kłosowy
Veronica spicata
EuropaAzjaAmeryka PnPL

Przytulia czepna
Galium aparine
EuropaAfrykaAzjaPL

Goździk brodaty
Dianthus barbatus
EuropaAzja

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 269

Filtry
Przejdź do filtrów
.


Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

  • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
  • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
  • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.