Rośliny synantropijne

Rośliny synantropijne

W tym miejscu zgromadziliśmy wszystkie gatunki roślin drzewiastych i zielnych związane ze środowiskiem człowieka, a więc polami, nieużytkami, terenami ruderalnymi, zurbanizowanymi.

W pradawnych czasach w Polsce występował w znacznej mierze las liściasty zrzucający liście na zimę. Dziś taki krajobraz zachował się tylko w wybranych obszarach, głównie w górach. Mamy w naszym krajobrazie głownie do czynienia ze zbiorowiskami pół-naturalnymi, takimi jak łąki, przekształcone lasy i antropogeniczny (wsie, miasta, klomby, parki, drogi itp.). Jeśli dodać występowanie w Polsce wielu gatunków obcych, zawlekanych przez człowieka, to najczęściej nie mamy już do czynienia z roślinnością naturalną, pierwotną. Wiele z obcych gatunków zadomowiło się już w czasach prehistorycznych i do XV w. - archeofity, później zadomowione do kenofity. Cześć gatunków rodzimych zadomowiło się w nowych warunkach synantropijnych - to apofity, zaś synantropy obcego pochodzenia to antropofity.

Najważniejsze siedliska roślin synantropijnych:

 • Miasta i wsie.
 • Tereny ruderalne - szczeliny murów, dachów, schodów, dróg.
 • Hałdy górnicze i przemysłowe.
 • Drogi, przydroża, pobocza, wydepczyska.
 • Torowiska kolejowe i tramwajowe.
 • Wysypiska śmieci.
 • Porty, dworce, młyny, elewatory.
 • Pola uprawne

Rozpoznawanie gatunków odbywa się za pomocą specjalnych filtrów, dostępnych w panelu bocznym. Możesz tam określić kilka istotnych parametrów wyszukiwania.

Filtry
Przejdź do filtrów
.


ikonaCebula
Allium cepa
EuropaAfrykaAzjaAustraliaAmeryka PnAmeryka PdPL
ikonaBluszcz pospolity
Hedera helix
EuropaAfrykaAzjaAmeryka PnPL
ikonaBrzoza brodawkowata
Betula pendula
EuropaAfrykaAzjaPL

Mak lekarski
Papaver somniferum
EuropaAfrykaAzjaAustraliaAmeryka PnAmeryka Pd
ikonaKomosa biała, lebioda
Chenopodium album
EuropaPL
ikonaBez czarny
Sambucus nigra
EuropaAfrykaAzjaAmeryka PnPL

Wierzba iwa
Salix caprea
status IUCNEuropaAzjaPL

Dziki bez koralowy
Sambucus racemosa
status IUCNEuropaAzjaAmeryka PnPL
ikonaChaber bławatek
Centaurea cyanus
EuropaAzjaPL
ikonaTrzmielina Fortune'a
Euonymus fortunei
Azja
ikonaPokrzywa zwyczajna
Urtica dioica
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAmeryka PnAmeryka PdPL

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 353

Filtry
Przejdź do filtrów
.


Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

 • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
 • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
 • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.