Rośliny wodne i bagienne

Rośliny wodne i bagienne

W tym miejscu zgromadziliśmy wszelkie gatunki roślin, które występują tylko w środowisku wodnym i na bagnach. Rośliny wodne, czyli hydrofity, to rośliny przystosowane do życia w środowisku wodnym. Zaliczamy do nich rośliny pływające swobodnie, przytwierdzone do dna i zanurzone (poza kwiatami) i przytwierdzone do podłoża i zanurzone, wynurzające tylko pewne części swoich organów. Rośliny bagienne mają zanurzone w wodzie jedynie dolne partie organizmu. Wiele gatunków ma można zaliczyć do obu grup. Nie ma tu ostrej granicy między roślinami wodnymi i bagiennymi.

Oto wybrane cechy roślin wodnych, związane z koniecznością ich przystosowania do życia w wodzie:

 • Zwiększenie powierzchni asymilacyjnej liści poprzez ich rozczłonkowanie.
 • Redukcja lub brak systemu korzeniowego.
 • Zanik systemu przewodzącego.
 • Przyjmowanie formy wstęgowatej, wiotkiej, elastycznej.
 • Obecność dobrze rozwiniętych przestworów międzykomórkowych z powietrzem.
 • Dominujące rozmnażanie wegetatywne
 • Mięsożerność wybranych gatunków.

Oto wybrane najważniejsze siedliska:

 • Rzeki i kanały.
 • Starorzecza.
 • Rowy melioracyjne.
 • Stawy rybne.
 • Jeziora oligotroficzne - zbiorniki z miękką i czystą wodą, ubogą w wapń i substancje odżywcze.
 • Jeziora eutroficzne - zbiorniki o wodzie twardej, dość mętnej, bogatej w składniki odżywcze.
 • Jeziora mezotroficzne - forma pośrednia pomiędzy oligotroficznymi i eutroficznymi.
 • Jeziora humotroficzne, jeziora dystroficzne - ich woda ma kwaśny odczyn, jest uboga w wapń i składniki odżywcze, bogata w związki humusowe.
 • Zbiorniki astatyczne - niewielkie, bezodpływowe zbiorniki ze zmiennym poziomem wody.
 • Doły potorfowe - pozostałości po wydobyciu torfu na torfowiskach przez człowieka.
 • Torfowisko - obszar na którym samoistnie wytwarza się torf. Dzieje się to na obszarach ze stale wysokim poziomem wód gruntowych. Powstają w dolinach, zagłębieniach terenu. Wyróżniamy torfowiska niskie z dużą ruchliwością wód gruntowych i powierzchniowych, zasobne w składniki mineralne, torfowiska wysokie, powstające zwykle na obszarach odgraniczających zbiorniki wodne, bezodpływowych, zasilanych przez deszcze i torfowiska przejściowe zasilane wodami opadowymi i gruntowymi, żyźniejsze od torfowisk wysokich , mniej żyzne od torfowisk niskich.

Degradacja siedlisk wodnych i bagiennych w naszym kraju doprowadziła do istotnego zagrożenia wielu gatunków roślin.


Rozpoznawanie gatunków odbywa się za pomocą specjalnych filtrów, dostępnych w panelu bocznym. Możesz tam określić kilka istotnych parametrów wyszukiwania.

Filtry
Przejdź do filtrów
.


ikonaWierzbownica drobnokwiatowa
Epilobium parviflorum
status IUCNEuropaAzjaAmeryka PnPL
ikonaSalwinia pływająca
Salvinia natans
status IUCNEuropaAzjaAustraliaPL
ikonaMuchołówka amerykańska
Dionaea muscipula
status IUCNAmeryka Pn
ikonaUczep trójlistkowy
Bidens tripartita
status IUCNEuropaAzjaPL
ikonaLepiężnik różowy
Petasites hybridus
EuropaAzjaPL
ikonaNiezapominajka błotna
Myosotis palustris
EuropaAzjaPL
ikonaAnubias Bartera
Anubias barteri
status IUCNAfryka
ikonaTatarak trawiasty
Acorus gramineus
status IUCNAzja
ikonaKarbieniec pospolity
Lycopus europaeus
status IUCNEuropaPL
ikonaLobelia jeziorna
Lobelia dortmanna
status IUCNEuropaPL
ikonaNurzaniec śrubowy
Vallisneria spiralis
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAustralia
ikonaGrzybieńczyk wodny
Nymphoides peltata
status IUCNEuropaAfrykaAzjaPL
ikonaŻabienica amazońska
Echinodorus amazonicus
Ameryka Pd
ikonaTojeść bukietowa, bażanowiec
Lysimachia thyrsiflora
status IUCNEuropaPL
ikonaPistia rozetkowa
Pistia stratiotes
status IUCNAfryka

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 75

Filtry
Przejdź do filtrów
.


Strony:   1   2   3   4   5


Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

 • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
 • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
 • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.