Rośliny wodne i bagienne

Rośliny wodne i bagienne

W tym miejscu zgromadziliśmy wszelkie gatunki roślin, które występują tylko w środowisku wodnym i na bagnach. Rośliny wodne, czyli hydrofity, to rośliny przystosowane do życia w środowisku wodnym. Zaliczamy do nich rośliny pływające swobodnie, przytwierdzone do dna i zanurzone (poza kwiatami) i przytwierdzone do podłoża i zanurzone, wynurzające tylko pewne części swoich organów. Rośliny bagienne mają zanurzone w wodzie jedynie dolne partie organizmu. Wiele gatunków ma można zaliczyć do obu grup. Nie ma tu ostrej granicy między roślinami wodnymi i bagiennymi.

Oto wybrane cechy roślin wodnych, związane z koniecznością ich przystosowania do życia w wodzie:

Oto wybrane najważniejsze siedliska:

Degradacja siedlisk wodnych i bagiennych w naszym kraju doprowadziła do istotnego zagrożenia wielu gatunków roślin.

FILTRY
KOLOR KWIATÓW
Brak informacji

STANOWISKO
nasłonecznione
półcień
cień
ZASTOSUJ

GRUPA
drzewa
krzewy
krzewinki
jednoroczne
dwuletnie
byliny
ZASTOSUJ

UŻYTECZNOŚĆ
zioła
trawy
chwasty
uprawne
ogrodowe
ozdobne
inne
ZASTOSUJ

Uwaga! Jeżeli w danej sekcji zostały wyłączone wszystkie opcje, dany filtr nie jest wówczas aktywny!

Atlas roślin wodnych i bagiennych(Cyperus albostriatus)

Cyperus albostriatus to gatunek bagiennej rośliny z rodziny turzycowatych. To oryginalna ozdobna roślina doniczkowa.


Aldrowanda pęcherzykowataAldrowanda pęcherzykowata PL

(Aldrovanda vesiculosa)

Aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa) to gatunek wieloletniej, mięsożernej rośliny wodnej i pływającej z rodziny rosiczkowatych. Występuje na południu kraju w wodach stojących.


Bagnica torfowaBagnica torfowa PL

(Scheuchzieria palustris)

Bagnica torfowa (Scheuchzieria palustris) to roślina kłączowa z rodziny bagnicowatych, jedyny przedstawiciel tej rodziny. Występuje w strefie umiarkowanej i zimniejszej na półkuli Północnej.


Bobrek trójliskowyBobrek trójliskowy PL

(Menyanthes trifoliata)

Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata) to gatunek rośliny wieloletniej z rodziny bobrkowatych o czołgających się kłączach. Ma właściwości lecznicze i trujące.


Dziewięciornik błotnyDziewięciornik błotny PL

(Parnassia palustris)

Dziewięciornik błotny (Parnassia palustris) to wieloletnia roślina z rodziny dziewięciornikowatych. Niektóre źródła zaliczają ten gatunek do trzmielinowatych, niegdyś zaliczano go do skalnicowatych.


Grążel żółtyGrążel żółty PL

(Nuphar lutea)

Grążel żółty (Nuphar lutea) to gatunek wieloletniej rośliny wodnej z rodziny grzybieniowatych, podobnej do grzybieńczyka wodnego i grążela drobnego. Tworzy czasem duże zbiorowiska, także z innymi gatunkami. Podlega ochronie ścisłej.


Grzybienie białe, nenufar, lilia wodnaGrzybienie białe, nenufar, lilia wodna PL

(Nymphaea alba)

Grzybienie białe, nenufar, lilia wodna (Nymphaea alba) to roślina wodna, bylina o grubym kłączu, pływających liściach i przepięknych białych kwiatach. Duża liczba grzybieni białych świadczy o wypłycaniu i zarastaniu zbiornika.


Grzybienie północneGrzybienie północne PL

(Nymphaea candida)

Grzybienie północne, grzybienie zapoznane (Nymphaea candida) to gatunek trującej rośliny wodnej o leczniczych właściwościach z rodziny grzybieniowatych.


Grzybieńczyk wodnyGrzybieńczyk wodny PL

(Nymphoides peltata)

Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata) to gatunek wodnej rośliny wieloletniej z rodziny bobrkowatych. Znosi lekkie zasolenie wody. To u nas rzadko spotykana roślina.


Jezierza morskaJezierza morska PL

(Najas marina)

Jezierza morska (Najas marina) to jednoroczna roślina wodna z rodziny jezierzowatych.


Knieć błotna, kaczeniecKnieć błotna, kaczeniec PL

(Caltha palustris)

Knieć błotna, kaczeniec (Caltha palustris) to wieloletnia roślina z rodziny jaskrowatych, jeden z lepiej rozpoznawalnych krajowych kwiatów łąkowych. To roślina silnie trująca. Często występuje masowo.


Kosaciec szczecinkowatyKosaciec szczecinkowaty

(Iris setosa)

Kosaciec szczecinkowaty (Iris setosa) to gatunek byliny z rodziny kosaćcowatych o pięknych, fioletowych kwiatach. Są one pojedyncze lub po 2-3 sztuki w gronach, są niebieskie lub fioletowe.


Kosaciec żółtyKosaciec żółty PL

(Iris pseudacorus)

Kosaciec żółty (Iris pseudacorus) to bylina z rodziny kosaćcowatych, jedyny polski irys o żółtych kwiatach. Kwiaty są obupłciowe, duże, żółte, złożone z sześciu działek, z których trzy zewnętrzne są dość szerokie, odchylone języczkowato na zewnątrz.


Kotewka orzech wodnyKotewka orzech wodny PL

(Trapa natans)

Kotewka orzech wodny (Trapa natans) to jednoroczna roślina wodna z rodziny kotewkowatych lub jak podają niekóre źródła do rodziny krwawnicowatych. To gatunek ginący w naszej rodzimej florze.


Lepiężnik różowyLepiężnik różowy PL

(Petasites hybridus)

Lepiężnik różowy (Petasites hybridus) to roślina z rodziny złożonych o leczniczych właściwościach. Rośnie nad wodami płynącymi, porasta wilgotne łąki i zarośla. Gatunek występuje w Europie i Azji.


Lipiennik LoeselaLipiennik Loesela PL

(Liparis loeselii)

Lipiennik Loesela (Liparis loeselii) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny storczykowatych. W Polsce lipiennik Loesela spotykany jest bardzo rzadko, głównie na niżu, najczęściej na Mazurach.


Lobelia jeziornaLobelia jeziorna PL

(Lobelia dortmanna)

Lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna) to gatunek wieloletniej rośliny wodnej z rodziny dzwonkowatych. To trująca roślina. Gatunek występuje na Pomorzu Zachodnim na brzegach jezior.


Łączeń baldaszkowyŁączeń baldaszkowy PL

(Butomus umbellatus)

Łączeń baldaszkowy (Butomus umbellatus) to wodna, wieloletnia roślina z rodziny łączniowatych, wytwarzająca grube kłącze, uprawiany także jako roślina ozdobna do wodnych ogrodów.


Muchołówka amerykańskaMuchołówka amerykańska

(Dionaea muscipula)

Muchołówka amerykańska (Dionaea muscipula) to gatunek mięsożernej rośliny z rodziny rosiczkowatych. To najbardziej znana roślina mięsożerna.


Osoka aloesowataOsoka aloesowata PL

(Stratiotes aloides)

Osoka aloesowata (Stratiotes aloides) to okazała, sztywna, wieloletnia roślina wodna z rozłogami, pływająca z rodziny żabiściekowatych, czasami tworząca zwarte fitocenozy. W Polsce występuje dość pospolicie na niżu.


Pałka szerokolistna, rogożaPałka szerokolistna, rogoża PL

(Typha latifolia)

Pałka szerokolistna, rogoża (Typha latifolia) to jeden z dwóch rodzimych gatunków roślin wodnych z rodziny pałkowatych. Pałka ta ma wpływ na wypłycanie stawów i jezior, kanałów i rowów. Wchodzi w skład szuwaru właściwego.


Pandan pachnącyPandan pachnący

(Pandanus tectorius)

Pandan pachnący (Pandanus tectorius) to gatunek jadalnej rośliny z rodziny pandanowatych, rzadko u nas spotykana ozdobna roślina doniczkowa.


Przęstka pospolitaPrzęstka pospolita PL

(Hippuris vulgaris)

Przęstka pospolita, przęstka wodna (Hippuris vulgaris) to wieloletnia roślina wodna z rodziny przęstkowatych, zaliczana przez niektórych systematyków do babkowatych.


Przytulia błotnaPrzytulia błotna PL

(Galium palustre)

Przytulia błotna (Galium palustre) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny marzanowatych. Rośnie na bagnach, w szuwarach, lasach, nad brzegami wód. W Polsce roślina występuje w całym kraju.


Rdestnica pływającaRdestnica pływająca PL

(Potamogeton natans)

Rdestnica pływająca (Potamogeton natans) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny rdestnicowatych o płożącym kłączu.


Rogatek krótkoszyjkowyRogatek krótkoszyjkowy PL

(Ceratophyllum submersum)

Rogatek krótkoszyjkowy (Ceratophyllum submersum) to gatunek wieloletniej wodnej rośliny z rodziny rogatkowatych.


Rogatek sztywnyRogatek sztywny PL

(Ceratophyllum demersum)

Rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum) to wieloletnia roślina wodna z rodziny rogatkowatych, wytwarzająca zimowe pąki, tworzący czasem zwarte fitocenozy. Rozrasta się w żyznych wodach stojących, zwykle płytkich.


Rosiczka długolistnaRosiczka długolistna PL

(Drosera anglica)

Rosiczka długolistna (Drosera anglica) to owadożerna roślina wieloletnia z rodziny rosiczkowatych. W Polsce występuje na niżu na rozproszonych stanowiskach.


Rosiczka okrągłolistnaRosiczka okrągłolistna PL

(Drosera rotundiflora)

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundiflora) to owadożerna roślina wieloletnia z rodziny rosiczkowatych o leczniczych właściwościach, tworząca rozetę owalnych liści przystosowanych do chwytania małych owadów.


Rosiczka pośredniaRosiczka pośrednia PL

(Drosera intermedia)

Rosiczka pośrednia (Drosera intermedia) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny rosiczkowatych, przystosowanej do chwytania owadów. W Polsce to niezwykle rzadki gatunek. Rośnie na torfowiskach.


Rukiew wodnaRukiew wodna PL

(Nasturtium officinalis)

Rukiew wodna (Nasturtium officinalis) to roślina zielna wieloletnia z rodziny kapustowatych, roślina wodna, lecznicza i niegdyś uprawna. U nas to rzadka roślina i osiąga wschodnią granicę występowania w Europie.


Rzęsa drobna, rzęsa mniejszaRzęsa drobna, rzęsa mniejsza PL

(Lemna minor)

Rzęsa drobna, rzęsa mniejsza (Lemna minor) to gatunek wodnej rośliny wieloletniej, pływająca po powierzchni wody, czasem występując masowo, tworząc zielone kożuchy. Kwiaty są rozdzielnopłciowe, bez okwiatu.


Rzęśl wiosennaRzęśl wiosenna PL

(Callitriche palustris)

Rzęśl wiosenna (Callitriche palustris) to gatunek jednorocznej lub wieloletniej rośliny wodnej z rodziny rzęślowatych. Występuje na całej półkuli północnej w stawach, małych wodnych zbiornikach, nawet częściowo wysychających.


Strzałka wodnaStrzałka wodna PL

(Sagittaria sagittifolia)

Strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia) to wieloletnia roślina wodna z rodziny żabieńcowatych o charakterystycznych liściach górnych w kształcie strzałki. Roślina ta jest także uprawiana w oczkach wodnych.


Szalej jadowity, cykutaSzalej jadowity, cykuta PL

(Cicuta virosa)

Szalej jadowity, cykuta (Cicuta virosa) to silnie trująca roślina wieloletnia z rodziny baldaszkowatych. U nas występuje na nizinach i w górach, zwykle w płytkich wodach stojących, na brzegach rzek, starorzeczy.


Tatarak trawiastyTatarak trawiasty

(Acorus gramineus)

Tatarak trawiasty (Acorus gramineus) to gatunek rośliny z rodziny obrazkowatych, ozdobnej rośliny doniczkowej, ogrodowej do obsadzania oczek wodnych.


Tatarak zwyczajnyTatarak zwyczajny

(Acorus calamus)

Tatarak zwyczajny (Acorus calamus) to bylina z rodziny obrazkowatych lub tatarakowatych (jak podają inne źródła) o leczniczych właściwościach. To roślina wodna, spotykana także w przydomowych ogrodach z oczkami wodnymi.


Tojeść rozesłana, pieniążekTojeść rozesłana, pieniążek PL

(Lysimachia nummularia)

Tojeść rozesłana, pieniążek (Lysimachia nummularia) to wieloletnia roślina lecznicza z rodziny pierwiosnkowatych. Zasiedla łąki, rowy, brzegi wód, olszyny. Kwiaty są żółte, promieniste, pięciokrotne, na długich szypułkach


Trzcina pospolitaTrzcina pospolita PL

(Phragmites australis)

Trzcina pospolita (Phragmites australis) to gatunek wysokiej, wieloletniej trawy, związany z wodnym środowiskiem. To roślina o zasięgu kosmopolitycznym. Trzcina porasta brzegi wód płynących i stojących, podmokłe łąki, torfowiska, pola i olsy.


Turzyca zaostrzonaTurzyca zaostrzona PL

(Carex acuta)

Turzyca zaostrzona (Carex acuta) to gatunek byliny wodnej z rodziny turzycowatych, sadzona w wodnych ogrodach. Turzyca te wchodzi w skład szuwarów i olsów na niżu.


Uczep trójlistkowyUczep trójlistkowy PL

(Bidens tripartita)

Uczep trójlistkowy (Bidens tripartita) to gatunek rocznej rośliny z rodziny złożonych, podobny do uczepu amerykańskiego. Porasta brzegi wód. Inne nazwy to uczep trójdzielny, uczep polny, uczep dwuzębny, dwuząb, czereda, strzałki.


Uczep zwisłyUczep zwisły PL

(Bidens cernua)

Uczep zwisły (Bidens cernua) to gatunek jednorocznej rośliny z rodziny astrowatych, związany z wilgotnym i gliniastym lub ilastym podłożem.


Wełnianka wąskolistnaWełnianka wąskolistna PL

(Eriophorum angustifolium)

Wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium) to gatunek rośliny z rodziny turzycowatych, dość często tworzący skupienia. Okwiat po przekwitnięciu tworzy gęsty pęk wełnistych włosków.


Wiązówka błotnaWiązówka błotna PL

(Filipendula ulmaria)

Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) to lecznicza roślina wieloletnia z rodziny różowatych, związana z wodnym lub podmokłym środowiskiem. Roślina ta była wykorzystywana do uzyskiwania kwasu salicylowego - środka podobnego do aspiryny.


Wierzbownica drobnokwiatowaWierzbownica drobnokwiatowa PL

(Epilobium parviflorum)

Wierzbownica drobnokwiatowa (Epilobium parviflorum) to wieloletnia roślina lecznicza z rodziny wiesiołkowatych o dużej zmienności. Kwiaty są dość drobne, fioletowo-różowe, o czterech płatkach z wąskim słupkiem.


Wywłócznik brazylijskiWywłócznik brazylijski

(Myriophyllum aquaticum)

Wywłócznik brazylijski (Myriophyllum aquaticum) to jednoroczna lub wieloletnia roślina wodna z rodziny wodnikowatych. Jest uprawiana jako roślina ozdobna.


Zostera morskaZostera morska PL

(Zostera marina)

Zostera morska, tasiemnica morska (Zostera marina) to roślina wodna z rodziny zosterowatych. W Polsce porasta brzegi Morza Bałtyckiego.


Żabienica jaskrowataŻabienica jaskrowata PL

(Baldellia ranunculoides)

Żabienica jaskrowata (Baldellia ranunculoides) to gatunek wieloletniej rośliny wodnej z rodziny żabieńcowatych. To także roślina akwarystyczna i uprawiana w stawach ogrodowych.


Żabiściek pływającyŻabiściek pływający PL

(Hydrocharis morsus-ranae)

Żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae) to wieloletnia roślina wodna z rodziny żabiściekowatych, pływająca lub zakorzeniona w mulistym dnie, z licznymi rozłogami. Zasiedla spokojne wody. Roślina w kraju pospolita na niżu.
Liczba odnalezionych kart atlasu roślin (gatunków) według zadanych kryteriów: 49


Polecamy w naszym sklepie

Flora Polski. Rośliny leśne
Atlas turzyc
Pakiet Zwierzęta Polski - Rośliny Polski
Kolorowe skarpetki ogrodnicze
Rośliny kserotermiczne - Flora Polski
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.