Sawanna

Sawanna jest to formacja roślinna, na którą składa się zespół wysokich traw oraz wyrastających pojedynczo krzewów lub drzew. Sawanny występują na glebach ubogich w klimacie suchym i gorącym w obszarze międzyzwrotnikowym.

Na sawannie występuje sezonowość, w postaci różnych pór, głównie pory suchej (trwającej od 2,5 do 10 miesięcy), i pory deszczowej. W porze deszczowej sawanna rozkwita na krótko bujną roślinnością. Gdy przychodzi pora sucha - roślinność wysycha, płowieje. Często powstają pożary, które są w stanie przetrwać jedynie drzewa i krzewy o grubej korze i trawy.

transformator
Sawanna w Tanzanii © Ryszard - stock.adobe.com

Zatem najważniejsze czynniki sprzyjające powstaniu sawanny to:

 • mała liczba opadów atmosferycznych,
 • okresowe zalewanie przez wody rzek,
 • działalność człowieka związana z wypalanie i karczowaniem lasów,
 • wysoka średnia temperatura roczna.

Gdzie występuje sawanna?

Sawannę można spotkać na kilku kontynentach. Są to:

 • Afryka (Indie),
 • Azja,
 • Australia (część wschodnia),
 • Ameryka Południowa.

Rośliny i zwierzęta sawanny

Oto przykłady najbardziej znanych roślin sawanny:

 • baobab
 • akacja
 • trawa słoniowa
 • aloes
 • palmy

Oto przykłady najbardziej znanych zwierząt sawanny:

 • żyrafa
 • zebra
 • antylopa
 • gazela
 • słoń
 • lew
 • gepard
 • struś
 • bawół
 • emu
 • hiena
 • termity

Ciekawostki

Gdy przez sawannę przepływa rzeka, wzdłuż niej powstaje las galeriowy.

W Ameryce Południowej sawanna nosi nazwę llanos.

Większość drzew na sawannie ma charakterystyczny kształt parasola.
Pustynia
Pustynia jest to biom, który charakteryzuje skromna szata roślinna oraz bardzo uboga fauna lub obszar zupełnie pozbawiony objawów życia. Klimat jest wyjątkowo suchy.

© medianauka.pl, 2021-08-08, A-4133©® Media Nauka 2008-2023 r.