Pustynia

Pustynia jest to biom, który charakteryzuje skromna szata roślinna oraz bardzo uboga fauna lub obszar zupełnie pozbawiony objawów życia. Klimat jest wyjątkowo suchy. Panuje wysokie nasłonecznienie. Roczne opady nie przekraczają 150 mm w ciągu roku. Parowanie jest wielokrotnie większe niż opady. Na pustyni przeważają piaski, buroziemy, szaroziemy, słone gleby.

Pomiędzy pustynią a stepem lub sawanną rozciąga się często półpustynia, będący obszarem o cechach pośrednich.

Rodzaje pustyń:

Rozmieszczenie geograficzne

Pustynie występują na całym świecie, z czego największe znajdują się w Afryce i Azji.

Wybrane pustynie na świecie

Oto nazwy znanych na świecie pustyń:

Roślinność pustynna

Rośliny pustynne nie tworzą zwartych powierzchni. Wytwarzają często podziemne formy przetrwalnikowe lub w najtrudniejszych warunkach starają się przetrwać jako nasiona. Ich cykl rozwojowy jest niezwykle krótki, dostosowany do czasu, w którym spadnie deszcz. Korzenie służa bardziej do umocowania organizmu w podłożu niż pobierania wody z otoczenia.

Do pustynnych roślin należą:

pustynia
Pustynny krajobraz © Wenshu - stock.adobe.com

Zwierzęta pustyni

Oto wybrane tylko zwierzęta związane z pustyniami:

Klimat pustyni

To zwykle klimat bardzo suchy i gorący. Przez większą część roku średnia temperatura powietrza przekracza 30 °C, a maksymalna temperatura jest bliska 50 °C. Wilgotność powietrza spada nawet poniżej 20%.

Na pustyni między nocą a dniem występują bardzo duże wahania temperatury (nocą temperatura może spaść poniżej 0 °C), dzięki czemu powstaje rosa, z której skrzętnie korzystają rośliny i niektóre zwierzęta pustynne.

Ciekawostki

Pustynie to aż 12% powierzchni lądów na naszej planecie. Stanowi to 20 000 000 km2 powierzchni.

Pytania

Pytania

Czy w Polsce są pustynie?

Tak. Polska pustynia, najbardziej znana, to Pustynie Błędowska o powierzchni zaledwie 33 km2. Znajduje się pomiędzy Wyżyną Śląską a Olkuską. To obszar lotnych piasków.

Gdzie znajduje sięPustynia Błedowska? Oto mapa.

Jaka jest największa pustynia na świecie?

To Sahara w Afryce północnej. Obszar Sahary zajmuje ponad 9 mln km2.
Sawanna
Sawanna jest to formacja roślinna, na którą składa się zespół wysokich traw oraz wyrastających pojedynczo krzewów lub drzew. Sawanny występują w klimacie suchym i gorącym.
Step
Step jest to formacja roślinna, na którą się składają rośliny kseromorficzne. Roślinność stepu tworzy zwartą, wielogatunkową i dość bujną strukturę, zwykle pozbawioną drzew.

© medianauka.pl, 2021-08-19, A-4145Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.