Step

Step jest to formacja roślinna (a także biom), na którą się składają suchorośla, rośliny kseromorficzne, czyli przystosowane do życia w warunkach niskiej wilgotności. Roślinność stepu tworzy zwartą, wielogatunkową i dość bujną strukturę, zwykle pozbawioną drzew. Roślinność stepów rośnie zwykle na glebach bogatych w węglan wapnia, czarnoziemach lub (rzadziej) glebach kasztanowych.

Rozróżniamy następujące stepy, z uwagi na różne kryteria:

Zdarza się, że za step uznaje się także tereny z pojedynczo rosnącymi drzewami, także sawannę. Formalnie jednak to odrębne biomy. Kiedyś przez step rozumiano formację roślinną w Eurazji pomiędzy lasami a półpustynią.

Rozmieszczenie geograficzne

Stepy spotykamy w Azji, obu Amerykach, Europie, Afryce i Australii. W naszym kraju tylko niewielkie, zwykle chronione obszary, można nazwać stepami. Są to obszary na Pomorzu i w Małopolsce. W Europie najbardziej znany rezerwat stepowy to Askania Nowa na Ukrainie.

Roślinność stepu

Oto wybrane rośliny stepu:

transformator
step © Flying broccoli - stock.adobe.com

Zwierzęta stepu

Oto wybrane tylko zwierzęta związane ze stepem:

Klimat stepu

Step występuje w klimacie kontynentalnym, suchym, z roczną sumą opadów nie przekraczającą 300-500 mm z gorącym latem i surową, mroźną oraz wietrzną zimą.

Ciekawostki

Skąd się wzięły stepy? Najczęściej przyczyną powstawania stepów jest karczowanie i wypalanie lasów przez człowieka. Dalsze ich przekształcanie miało na celu ich zamianę na pola uprawne. Przekształcanie lasów i stepów w obszary przypominające stepy w sposób naturalny jak i sztuczny to tak zwane stepowanie. Proces ten negatywnie wpływa na bilans wodny na danym obszarze.
Pustynia
Pustynia jest to biom, który charakteryzuje skromna szata roślinna oraz bardzo uboga fauna lub obszar zupełnie pozbawiony objawów życia. Klimat jest wyjątkowo suchy.

© medianauka.pl, 2021-08-11, A-4139Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.