Biom

Biom jest to obszar scharakteryzowany przez określony klimat, rozległość geograficzną, szatę roślinną, glebę. Biom zamieszkują określone gatunki zwierząt i roślin, nie zawsze ze sobą spokrewnione i o różnej historii. Tworzą je całe zespoły ekosystemów. Biomy tworzą naturalne regiony biologiczne, dość łatwe do odróżnienia.

Rodzaje biomów

Poniższa tabela zawiera jedną z klasyfikacji biomów.

Biom Położenie geograficzne
pokrywy lodowe oraz pustynie polarne Arktyka, Antarktyda
tundra Azja, Europa, Ameryka Północna (daleka północ), Grenlandia
tajga Azja, Europa, Ameryka Północna (północ)
lasy liściaste, które zrzucają liście na zimę Europa, Azja, Ameryka Północna
lasy i zarośla twardolistne Europa i Afryka, Azja, Australia, Ameryka Północna, Ameryka Południowa
step Europa, Azja, Ameryka Północna, Ameryka Południowa
pustynia Afryka, Azja, Australia, Ameryka Północna, Ameryka Południowa
sawanna Afryka, Australia, Azja, Ameryka Południowa
wilgotny las równikowy Afryka, Ameryka Południowa, Azja

 

Poniższa infografika prezentuje mapę biomów na Ziemi (jedna z klasyfikacji).

biom
© a7880ss - stock.adobe.com

Biom a formacja roślinna

Czasem naukowcy używają pojęcia biomu wymiennie z pojęciem szaty roślinnej. Biom jednak jest pojęciem szerszym, grupującym jednostki niższego rzędu.
Formacja roślinna
Formacja roślinna to jednostka w klasyfikacji roślinności, grupująca w zbiorowiska na podstawie ich wyglądu, podobnych wymagań siedliskowych i przystosowania do życia.

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993
  • Praca zbiorowa - Słownik - biologia, ISBN 83-7327-410-3, GREG 2006
  • Solomon, Berg, Martin - Biologia, ISBN 978-83-7763-252-9, MULTICO Oficyna wydawnicza 2016
  • Campbell, Reece, Urry, cain, wasserman. Minorsky, Jackson - Biologia, ISBN 978-83-7510-392-2, REBIS 2013

© medianauka.pl, 2021-07-31, A-4113Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.