Tajga

Tajga jest to biom obejmujący strefę borealnej roślinności ze znaczącą przewagą drzew szpilkowych na półkuli północnej (Eurazja i Ameryka Północna), na południe od tundry i lasotundry w strefie klimatu umiarkowanego. Od południa tajga graniczy z lasami liściastymi i mieszanymi.

Roślinność tajgi

Oto wybrane gatunki drzew iglastych tajgi:

Do rodzajów drzew liściastych w tajdze należą:

Najczęściej występującą rośliną runa leśnego jest borówka.

transformator
Las borealny, tajga © Jamo Images - stock.adobe.com

Zwierzęta tajgi

Oto wybrane zwierzęta spotykane w tajdze:

Ciekawostki

Chociaż tajga Eurazji i Ameryki Północnej wygląda podobnie, to na ich roślinność składają się zupełnie inne gatunki drzew i krzewów.

Tajga to także określenie azjatyckich, a ściślej mówiąc - syberyjskich lasów iglastych. Analogicznie dla kanadyjskiej tajgi używa się czasem określenia: borealny las iglasty.

Tajga to największe skupisko drzew na świecie. Miejscami jej szerokość wynosi 1000 km.
Tundra
Tundra to formacja roślinna obszarów o chłodnym klimacie, w strefie podbiegunowej półkuli północnej, a na południu na antarktycznych wyspach oceanicznych.

© medianauka.pl, 2021-08-08, A-4137©® Media Nauka 2008-2023 r.