logo

Strunowce

Strunowce

Strunowce (Chordata) to typ zwierząt bezkręgowych i kręgowych, bardzo zróżnicowany morfologicznie. Zaliczamy do niego ponad 60 000 gatunków.

Wyróżniamy następujące podtypy:

  • Osłonice (Tunicata) - ponad 3000 gatunków bezkręgowców.
  • Bezczaszkowce (Acrania) - 20 gatunków bezkręgowców.
  • Kręgowce (Vertebrata) - ponad 57 000 gatunków.

Wygląd

Plan budowy strunowców jest taki sam. Jest on oparty o symetrię dwuboczną. W budowie wewnętrznej pojawia się szkielet osiowy. Pierwotnie była to struna grzbietowa, która u wyżej zorganizowanych zwierząt przekształciła się w kręgosłup.

Występowanie i środowisko

Strunowce są obecne w wodzie i na lądzie na wszystkich kontynentach świata.

Tryb życia i zachowanie

To zwierzęta wolno żyjące.

Morfologia i anatomia

Układ nerwowy ośrodkowy biegnie nad struną lub w obrębie kręgosłupa. Pojawia się mózg i rdzeń kręgowy. Układ pokarmowy znajduje się poniżej osiowego szkieletu. W układzie krążenia pojawia się serce po stronie brzusznej. Charakterystyczny jest także wspólny początek układu oddechowego i pokarmowego.

Ciekawostki

U wszystkich strunowców w rozwoju embrionalnym pojawiają się skrzela. Szybko jednak zanikają u ponad połowy gatunków, które żyją na lądzie.
© medianauka.pl, 2020-11-17, ART-3941

 
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Praca zbiorowa - Mały Słownik Zoologiczny Bezkręgowce, ISBN 83-214-0428-6, Wiedza Powszechna 1984
  • Aleksander Rajski - Zoologia, ISBN 83-01-06181-2, PWN 1988
  • Zespół autorów (Czechowski, Gajewski, Garbaczewska, Nowakowski, Starck, Skwarło-Sońta, Trojan) - Biologia, ISBN 83-09-01027-3, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1989
Polecamy w naszym sklepie

Mapa świata Puzzle
Zoologia stawonogi
Kolorowe skarpetki Kostka
Zoologia stawonogi
Zoologia bezkręgowce
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.