Strunowce

Strunowce

Strunowce (Chordata) to typ zwierząt bezkręgowych i kręgowych, bardzo zróżnicowany morfologicznie. Zaliczamy do niego ponad 60 000 gatunków.

Wyróżniamy następujące podtypy:

Wygląd

Plan budowy strunowców jest taki sam. Jest on oparty o symetrię dwuboczną. W budowie wewnętrznej pojawia się szkielet osiowy. Pierwotnie była to struna grzbietowa, która u wyżej zorganizowanych zwierząt przekształciła się w kręgosłup.

Występowanie i środowisko

Strunowce są obecne w wodzie i na lądzie na wszystkich kontynentach świata.

Tryb życia i zachowanie

To zwierzęta wolno żyjące.

Morfologia i anatomia

Układ nerwowy ośrodkowy biegnie nad struną lub w obrębie kręgosłupa. Pojawia się mózg i rdzeń kręgowy. Układ pokarmowy znajduje się poniżej osiowego szkieletu. W układzie krążenia pojawia się serce po stronie brzusznej. Charakterystyczny jest także wspólny początek układu oddechowego i pokarmowego.

Ciekawostki

U wszystkich strunowców w rozwoju embrionalnym pojawiają się skrzela. Szybko jednak zanikają u ponad połowy gatunków, które żyją na lądzie.

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Praca zbiorowa - Mały Słownik Zoologiczny Bezkręgowce, ISBN 83-214-0428-6, Wiedza Powszechna 1984
  • Aleksander Rajski - Zoologia, ISBN 83-01-06181-2, PWN 1988
  • Zespół autorów (Czechowski, Gajewski, Garbaczewska, Nowakowski, Starck, Skwarło-Sońta, Trojan) - Biologia, ISBN 83-09-01027-3, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1989

© medianauka.pl, 2020-11-17, A-3941Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.