Szczecioszczękie

Szczecioszczękie, szczecioszczęki, strzałka bałtycka

Szczecioszczękie, szczecioszczęki (Chaetognatha) to typ zwierząt bezkręgowych, do którego zaliczamy zaledwie około 70 gatunków, z czego w Polsce 2.

W Polsce występują dwa podobne do siebie gatunki morskie, różniące się przede wszystkim rozmiarami ciała:

Ryp liczy sobie tylko jedną gromadę - strzałki (Sagittoidea).

Wygląd

Ciało zwykle szkliście przezroczyste, spłaszczone, wydłużone. Ma dwuboczną symetrię. W okolicy głowy widoczne chwytne szczęki, szczecinki chwytne. Tułów długi z dwoma parami płetw, widoczny także wyraźnie ogon również z płetwą.

Występowanie i środowisko

To zwierzęta morskie.

Tryb życia i zachowanie

To planktonowi myśliwi.

Morfologia i anatomia

To niewielkie zwierzęta. Ich długość waha się od 0,5 cm do 8 cm. W Bałtyku strzałka bałtycka osiąga tylko 2 cm długości. Na głowie widoczne dwa, małe oczka. Przewód pokarmowy biegnie przez cały tułów. Brak układu oddechowego, krążenia i wydalniczego. Jajniki są umiejscowione w okolicy tułowia, jądra zaś w okolicy ogona.

Pożywienie

Polują na plankton i larwy ryb.

Rozmnażanie

To obojnaki. Rozwój jest prosty, bez stadium larwy. Zapłodnienie i wykluwanie młodych osobników odbywa się w morskiej toni.

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Praca zbiorowa - Mały Słownik Zoologiczny Bezkręgowce, ISBN 83-214-0428-6, Wiedza Powszechna 1984
  • Ludwik Żmudziński - Świat zwierzęcy Bałtyku., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1974

© medianauka.pl, 2020-11-01, A-3940Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.