Wrotki

Wrotki - zwierzeta

Wrotki (Rotifera) to typ mikroskopijnych zwierząt bezkręgowych, czasem klasyfikowany jako gromada nicieni. Zaliczamy do nich około 2000 gatunków.

Wygląd

W przedniej części ciała widoczny jest wieniec rzęsków. To tak zwany aparat wrotny. Aparat ten odpowiada za naprowadzanie do otworu gębowego pokarmu oraz za ruch zwierzęcia. Ich ciało można podzielić na cześć głowową, tułów i nogę. Często występuje pancerz. Wrotki są zazwyczaj bezbarwne. Kształty ciała są bardzo różne.

Występowanie i środowisko

Większość gatunków żyje w wodzie słodkiej, reszta w morzu lub glebie.

Tryb życia i zachowanie

To niezwykle odporne zwierzęta na warunki środowiskowe. Potrafią przeżyć suszę i ekstremalne temperatury. W stanie uśpienia potrafią przeżyć nawet kilka lat.

Morfologia i anatomia

Długość ciała tych bezkręgowców nie przekracza zwykle od 50 mikrometrów do 1-2 mm. Samica jest zwykle większa od samca. Wrotki posiadają przewód pokarmowy z odbytem, układ nerwowy, narządy zmysłów, układ wydalniczy złożony z komórek płomykowych.

Pożywienie

Wrotki odżywiają się mikroorganizmami.

Rozmnażanie

To zwierzęta rozdzielnopłciowe, jajorodne i żyworodne. Samiec jest formą skarłowaciałą, często ze zredukowanymi narządami lub płeć ta nie występuje w ogóle. W takim przypadku gatunek rozmnaża się partenogenetycznie.

Ciekawostki

Jest niezwykle interesujący fakt, że każdy gatunek z tej grupy zwierząt składa się ze ściśle określonej liczby komórek. W pewnym momencie rozwoju już nie pojawiają się nowe komórki. Trwają badania w tym zakresie związane z poszukiwaniem przyczyn powstawania komórek rakowych, które u wrotków w naturalny sposób nie pojawiają się! Z drugiej strony zwierzęta te są pozbawione zdolności do regeneracji ciała.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Praca zbiorowa - Mały Słownik Zoologiczny Bezkręgowce, ISBN 83-214-0428-6, Wiedza Powszechna 1984
  • Alfred Brehm - Życie zwierząt - bezkręgowce, PWN 1968
  • Solomon, Berg, Martin - Biologia, ISBN 978-83-7763-252-9, MULTICO Oficyna wydawnicza 2016
  • Campbell, Reece, Urry, cain, wasserman. Minorsky, Jackson - Biologia, ISBN 978-83-7510-392-2, REBIS 2013

© medianauka.pl, 2020-12-20, A-3955Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.