Żyworodność

Żyworodność jest rodzajem reprodukcji zwierząt tkankowych, która polega na rozwoju zapłodnionej komórki jajowej wewnątrz organizmu samicy. Płód czerpie substancje odżywcze z ciała matki za pomocą łożyska lub podobnych struktur. Jest to określenie żyworodności za pomocą kryteriów sposobu energii pobieranej przez zarodek.

Biorąc pod uwagę kryterium, w jaki sposób zarodek opuszcza ciało matki, za żyworodne uznaje się ostatnio także organizmy, które opuszczają ciało matki bez osłonek jajowych (zwierzęta jajożyworodne). Dziś używanie pojęcia jajożyworodności nie jest zalecane.

Jakie zwierzęta są żyworodne? Żyworodne są niemalże wszystkie ssaki poza stekowcami (kolczatka, dziobak), a biorąc pod uwagę drugie kryterium, także organizmy jajożyworodne.


Cieląca się krowa © Joanna Posiak - stock.adobe.com

Co ciekawe żyworodność występuje także w świecie roślin. W tym przypadku młoda roślina początkowo rozwija się na okazie rodzicielskim. Dopiero po pewnym czasie usamodzielnia się (namorzyny). Za rośliny żyworodne uważane są także te, których rozwój z nasiona zachodzi w owocach (mangrowce) jeszcze znajdujących się na roślinie macierzystej.
Jajożyworodność
Jajożyworodność jest rodzajem reprodukcji zwierząt tkankowych, która polega na przedłużonym czasie przebywania zapłodnionej komórki jajowej w organizmie samicy do momentu pełnego uformowania się zarodka.
Jajorodność
Jajorodność jest rodzajem reprodukcji zwierząt tkankowych, która polega na rozwoju zapłodnionej komórki jajowej w organizm poza ciałem samicy.

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • DANIEL G. BLACKBURN - CLASSIFICATION OF THE REPRODUCTIVE PATTERNS OF AMNIOTES, 2000
  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
  • Czesław Jura, Halina Krzanowska - Leksykon biologiczny, ISBN 83-214-0375-1, Wiedza Powszechna 1992
  • Praca zbiorowa - Słownik - biologia, ISBN 83-7327-410-3, GREG 2006

© medianauka.pl, 2022-09-25, A-4528Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.