Atlas ptaków

Ten ilustrowany atlas ptaków to zarazem klucz do oznaczania poszczególnych gatunków ptaków Polski i całego świata, który pozwala na ich zidentyfikowanie. Ptaki posiadają zdolność aktywnego lotu. To najliczniejsza gromada kręgowców lądowych. Reprezentuje je około 9700 gatunków, a w Polsce w stanie dzikim stwierdzono 463 gatunki, z czego ponad 230 lęgowych, w Europie jest ich około 570. W niniejszym atlasie opisano wszystkie rzędy ptaków, żyjących dziś na świecie, w tym około 2400 gatunków.

Rozpoznawanie ptaków odbywa się za pomocą specjalnych filtrów, dostępnych w panelu bocznym. Możesz tam określić kilka istotnych parametrów wyszukiwania.

Filtry
Przejdź do filtrów
.Jastrząb
Accipiter gentilis
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAmeryka PnPL

Tłuszczak
Steatornis caripennis
status IUCNAmeryka Pd

Kubańczyk
Xiphidiopicus percussus
status IUCNAmeryka Pn

Harpia wielka
Harpia harpyja
status IUCNAmeryka PnAmeryka Pd

Emu
Dromaius novaehollandiae
status IUCNAustralia

Krzyżówka (zwyczajna)
Anas platyrhynchos
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAmeryka PnPL

Kapucyn
Perissocephalus tricolor
status IUCNAmeryka Pd

Rubinek
Clytolaema rubricauda
status IUCNAmeryka Pd

Łabędź niemy
Cygnus olor
status IUCNEuropaAzjaAmeryka PnPL

Cyranka
Spatula querquedula
status IUCNEuropaAfrykaAzjaPL

Gęgawa
Anser anser
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAustraliaPL

Czernica
Aythya fuligula
status IUCNEuropaAfrykaAzjaPL

Dzierlatka (zwyczajna)
Galerida cristata
status IUCNEuropaAfrykaAzjaPL

Bażant diamentowy
Chrysolophus amherstiae
status IUCNAzja

Kardynałka
Gubernatrix cristata
status IUCNAmeryka Pd

Łowik
Lacedo pulchella
status IUCNAzja

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 2394

Filtry
Przejdź do filtrów
.


Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141


Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

  • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
  • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
  • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


©® Media Nauka 2008-2023 r.