Ptaki Polski

W Polsce żyje w stanie dzikim 421 gatunków, z czego 236 lęgowych. Pozostałe gatunki, to ptaki u nas zimujące, sporadycznie zalatujące lub migrujące przez teren Polski. Mamy u siebie przedstawicieli aż 17 rzędów gromady ptaków.

Oto wykaz wszystkich przedstawicieli gatunków ptaków żyjących w naszym kraju, o których piszemy w naszym portalu, w podziale na rzędy i rodziny:

Rozpoznawanie ptaków odbywa się za pomocą specjalnych filtrów, dostępnych w panelu bocznym. Możesz tam określić kilka istotnych parametrów wyszukiwania.

Filtry
Przejdź do filtrów
.


ikonaJastrząb
Accipiter gentilis
LĘG N
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAmeryka PnPL
ikonaKrzyżówka (zwyczajna)
Anas platyrhynchos
LĘG ŚL
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAmeryka PnPL
ikonaŁabędź niemy
Cygnus olor
LĘG N
status IUCNEuropaAzjaAmeryka PnPL
ikonaCyranka
Spatula querquedula
LĘG BN
status IUCNEuropaAfrykaAzjaPL
ikonaGęgawa
Anser anser
LĘG N
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAustraliaPL
ikonaCzernica
Aythya fuligula
LĘG N
status IUCNEuropaAfrykaAzjaPL
ikonaDzierlatka (zwyczajna)
Galerida cristata
LĘG N
status IUCNEuropaAfrykaAzjaPL
ikonaWodniczka
Acrocephalus paludicola
LĘG BN  ! 
status IUCNEuropaAfrykaAzjaPL
ikonaGłowienka
Aythya ferina
LĘG N
status IUCNEuropaAfrykaAzjaPL
ikonaGęś zbożowa
Anser fabalis
P/P
status IUCNEuropaAzjaPL
ikonaŁabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
LĘG SP P/P SN  ! 
status IUCNEuropaAzjaPL
ikonaCyraneczka
Anas crecca
LĘG BN
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAmeryka PnPL
ikonaGągoł
Bucephala clangula
LĘG BN
status IUCNEuropaAzjaAmeryka PnPL
ikonaNurogęś
Mergus merganser
LĘG BN
status IUCNEuropaAzjaAmeryka PnPL
ikonaUhla
Melanitta fusca
P/P
status IUCNEuropaAzjaPL
ikonaŁabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
P/P  ! 
status IUCNEuropaAzjaAmeryka PnPL
ikonaKrakwa
Mareca strepera
LĘG BN
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAmeryka PnPL

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 413

Filtry
Przejdź do filtrów
.


Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny, BL
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny, L
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny, ŚL
- 30 001 - 300 000
Nieliczny, N
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny, BN
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny, SN
- 1 - 300

Status

Lęgowy, L
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie, LS
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący, P/P
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący, Z
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo, ZW
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.

Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

  • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
  • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
  • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.