Atlas ryb

Ten ilustrowany atlas ryb to zarazem klucz do oznaczania poszczególnych gatunków ryb Polski i całego świata, który pozwala na ich zidentyfikowanie. Ryby to nazwa przedstawicieli kilku gromad kręgowców, które żyją w wodnym środowisku. Do ryb zaliczamy śluzice, minogi, ryby chrzęstnoszkieletowe i ryby kostnoszkieletowe. Liczba współcześnie żyjących gatunków to około 25000. W Polsce stwierdzono obecność 120 gatunków, z czego 82 gatunki to ryby słodkowodne.

Rozpoznawanie ryb odbywa się za pomocą specjalnych filtrów, dostępnych w panelu bocznym. Możesz tam określić kilka istotnych parametrów wyszukiwania.

Filtry
Przejdź do filtrów
.Gupik pawie oczko
Poecilia reticulata
status IUCNAmeryka Pd

Skalar, żaglowiec skalar
Pterophyllum scalare

Złota rybka
Carassius auratus
status IUCNAzja

Dorada
Sparus aurata
status IUCNEuropaAfrykaAzja

Leszcz
Abramis brama
status IUCNEuropaAzjaPL

Chimera, przeraza
Chimaera monstrosa
status IUCNEuropaAfrykaAzja

Błazenek pomarańczowy
Amphiprion percula
status IUCNAzjaAustralia

Ostronos
Isurus oxyrinchus
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAustraliaAmeryka PnAmeryka Pd

Sardynka europejska
Sardina pilchardus
status IUCNEuropaAfryka

Troć
Salmo trutta
status IUCNEuropaPL

Neon Innesa, bystrzyk neonowy
Paracheirodon innesi
Ameryka Pd

Ciernik
Gasterosteus aculeatus
status IUCNEuropaAmeryka PnPL

Ryba piła
Pristis pristis
status IUCNEuropaAfrykaAzjaAustraliaAmeryka PnAmeryka Pd

Paletka, dyskowiec
Symphysodon aequifasciatus
status IUCNAmeryka Pd

Danio pręgowany
Danio rerio
status IUCNAzja

Bocja wspaniała
Chromobotia macracanthus
status IUCNAzja

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 980

Filtry
Przejdź do filtrów
.


Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58


Dzięki filtrom można łatwo wyświetlić ryby słodkowodne lub morskie, występujące na danym kontynencie lub w wybranym oceanie. Jeden z filtrów pozwala wyspecyfikowań ryby akwariowe słodkowodne lub morskie. Wyszukiwanie może także odbywać się w ujęciu taksonomicznym na poziomie gromady, rzędu i rodziny. Można także wskazywać konkretne kolory występujące w ubarwieniu ryb, a także ich wymiary: długość oraz ciężar.

Niniejszy atlas zawiera w sobie kilka innych atlasów, które można wybrać w odpowiedni sposób za pomocą filtrów. Oto wybrane atlasy ryb:

  • atlas wędkarski - wybierz go w filtrze "Popularne filtry";
  • atlas ryb polskich - wybierz ustawienie filtru "Kraj występowania / Polska";
  • atlas ryb akwariowych - wybierz go w filtrze "Akwarium";
  • atlas ryb słodkowodnych - wybierz go w filtrze "Środowisko / ryby słodkowodne";
  • atlas ryb morskich - wybierz go w filtrze "Środowisko / ryby morskie i oceaniczne";

Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

  • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
  • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
  • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


©® Media Nauka 2008-2023 r.