Ryby Polski

W Polsce żyje 120 gatunków ryb, z czego 82 gatunki to ryby słodkowodne. Aż 35% tych ryb to gatunki obce.

Oto wykaz wszystkich przedstawicieli gatunków ryb żyjących w naszym kraju, o których piszemy w naszym portalu, w podziale na gromady, rzędy i rodziny.


Leszcz
Abramis brama
status IUCNEuropaAzjaPL

Troć
Salmo trutta
status IUCNEuropaPL

Ciernik
Gasterosteus aculeatus
status IUCNEuropaAmeryka PnPL

Zbrojnik lamparci
Pterygoplichthys gibbiceps
Ameryka PdPL

Lipień pospolity
Thymallus thymallus
status IUCNEuropaPL

Czebaczek amurski
Pseudorasbora parva
status IUCNEuropaAzjaPL

Witlinek
Merlangius merlangus
status IUCNEuropaPL

Jesiotr zachodni
Acipenser sturio
status IUCNEuropaPL

Bass słoneczny
Lepomis gibbosus
status IUCNEuropaAmeryka PnPL

Iglicznia
Syngnathus typhle
status IUCNEuropaAfrykaAzjaPL

Różanka (ryba)
Rhodeus amarus
status IUCNEuropaPL

Słonecznica pospolita
Leucaspius delineatus
status IUCNEuropaAzjaPL

Koza dunajska
Cobitis elongatoides
status IUCNEuropaPL

Brzana
Barbus barbus
status IUCNEuropaPL

Jaź
Leuciscus idus
status IUCNEuropaAzjaPL

Lin
Tinca tinca
status IUCNEuropaAzjaPL

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 92

Filtry
Przejdź do filtrów
.


Strony:   1   2   3   4   5   6


Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

  • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
  • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
  • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.