Ryby Polski

W Polsce żyje 120 gatunków ryb, z czego 82 gatunki to ryby słodkowodne. Aż 35% tych ryb to gatunki obce.

Oto wykaz wszystkich przedstawicieli gatunków ryb żyjących w naszym kraju, o których piszemy w naszym portalu, w podziale na gromady, rzędy i rodziny.

ikonaLeszcz
Abramis brama
status IUCNEuropaAzjaPL
ikonaTroć
Salmo trutta
status IUCNEuropaPL
ikonaCiernik
Gasterosteus aculeatus
status IUCNEuropaAmeryka PnPL
ikonaZbrojnik lamparci
Pterygoplichthys gibbiceps
Ameryka PdPL
ikonaLipień pospolity
Thymallus thymallus
status IUCNEuropaPL
ikonaCzebaczek amurski
Pseudorasbora parva
status IUCNEuropaAzjaPL
ikonaWitlinek
Merlangius merlangus
status IUCNEuropaPL
ikonaJesiotr zachodni
Acipenser sturio
status IUCNEuropaPL
ikonaBass słoneczny
Lepomis gibbosus
status IUCNEuropaAmeryka PnPL
ikonaIglicznia
Syngnathus typhle
status IUCNEuropaAfrykaAzjaPL
ikonaRóżanka
Rhodeus amarus
status IUCNEuropaPL
ikonaSłonecznica
Leucaspius delineatus
status IUCNEuropaAzjaPL
ikonaKoza dunajska
Cobitis elongatoides
status IUCNEuropaPL
ikonaBrzana
Barbus barbus
status IUCNEuropaPL
ikonaJaź
Leuciscus idus
status IUCNEuropaAzjaPL
ikonaLin
Tinca tinca
status IUCNEuropaAzjaPL

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 92

Filtry
Przejdź do filtrów
.


Strony:   1   2   3   4   5   6


Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

  • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
  • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
  • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.