Podstawowe własności pierwiastka

Symbol pierwiastka:
Liczba atomowa:
Masa atomowa:
Charakter chemiczny:
Stan skupienia:
Wartościowość:
Elektroujemność:
Rozmieszczenie elektronów:
Konfiguracja elektronowa:
Promień atomu:
Rok odkrycia:
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Okres:
Grupa:
Blok:
chlor
System chlorowania wody w wodociągach © Nattapon - stock.adobe.com

Chlor

Chlor (Cl) to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 17, należący do grupy fluorowców. To trujący, drażniący gaz, wchodzący w związki prawie ze wszystkimi pierwiastkami. Jony chloru są niezbędne do życia. Mają swój udział w procesie trawienia, przewodzenia nerwowego

Występowanie

Chlor występuje między innymi w soli kuchennej (NaCl).

Właściwości

Chlor ma następujące własności:

 • gaz,
 • bardzo aktywny chemicznie,
 • niemetal,
 • trujący,
 • zielonożółta barwa,
 • rozpuszcza się w wodzie.

Otrzymywanie

Chlor otrzymuje się poprzez elektrolizę chlorku sodu.

Zastosowanie

Zastosowanie chloru w przemyśle, nauce, technice i medycynie jest następujące:

 • dezynfekcja wody w wodociągach i basenach pływackich,
 • oczyszczanie ścieków,
 • środki czyszczące,
 • środek wybielający,
 • produkcja tworzyw sztucznych,
 • synteza związków organicznych.

Ciekawostki

Chlor był stosowany podczas I wojny światowej jako gaz trujący.

W skład kwasu żołądkowego wchodzi kwas solny HCl.

Układ okresowy
rozpoznawanie gadów

Przejdź do aktywnej wersji naszej tablicy Mendelejewa

Pozycja pierwiastka w układzie okresowym
H
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra
Sc
Y
*
**
Ti
Zr
Hf
Rf
V
Nb
Ta
Db
Cr
Mo
W
Sg
Mn
Tc
Re
Bh
Fe
Ru
Os
Hs
Co
Rh
Ir
Mt
Ni
Pd
Pt
Ds
Cu
Ag
Au
Rg
Zn
Cd
Hg
Cn
B
Al
Ga
In
Tl
Nh
C
Si
Ge
Sn
Pb
Dl
N
P
As
Sb
Bi
Mc
O
S
Se
Te
Po
Lv
F
Cl
Br
I
At
Ts
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
Og


La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
LrHalit

Halit

Halit, sól kamienna jest to minerał zaliczany do halogenków - to chlorek sodu.


© medianauka.pl, 2020-05-18, ART-3798

Polecamy w naszym sklepie

Fizyka krótki kurs
Lupy
Masa
kompas
Astrohaj. Jak dotknąć kosmicznego pyłu
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.