Podstawowe własności pierwiastka

Symbol pierwiastka:
Liczba atomowa:
Masa atomowa:
Charakter chemiczny:
Stan skupienia:
Wartościowość:
Elektroujemność:
Rozmieszczenie elektronów:
Konfiguracja elektronowa:
Promień atomu:
Rok odkrycia:
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Okres:
Grupa:
Blok:
chlor
System chlorowania wody w wodociągach © Nattapon - stock.adobe.com

Chlor

Chlor (Cl) to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 17, należący do grupy fluorowców. To trujący, drażniący gaz, wchodzący w związki prawie ze wszystkimi pierwiastkami. Jony chloru są niezbędne do życia. Mają swój udział w procesie trawienia, przewodzenia nerwowego

Występowanie

Chlor występuje między innymi w soli kuchennej (NaCl).

Właściwości

Chlor ma następujące własności:

 • gaz,
 • bardzo aktywny chemicznie,
 • niemetal,
 • trujący,
 • zielonożółta barwa,
 • rozpuszcza się w wodzie.

Otrzymywanie

Chlor otrzymuje się poprzez elektrolizę chlorku sodu.

Zastosowanie

Zastosowanie chloru w przemyśle, nauce, technice i medycynie jest następujące:

 • dezynfekcja wody w wodociągach i basenach pływackich,
 • oczyszczanie ścieków,
 • środki czyszczące,
 • środek wybielający,
 • produkcja tworzyw sztucznych,
 • synteza związków organicznych.

Ciekawostki

Chlor był stosowany podczas I wojny światowej jako gaz trujący.

W skład kwasu żołądkowego wchodzi kwas solny HCl.

Układ okresowy
rozpoznawanie gadów

Przejdź do aktywnej wersji naszej tablicy Mendelejewa

Pozycja pierwiastka w układzie okresowym
H
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra
Sc
Y
*
**
Ti
Zr
Hf
Rf
V
Nb
Ta
Db
Cr
Mo
W
Sg
Mn
Tc
Re
Bh
Fe
Ru
Os
Hs
Co
Rh
Ir
Mt
Ni
Pd
Pt
Ds
Cu
Ag
Au
Rg
Zn
Cd
Hg
Cn
B
Al
Ga
In
Tl
Nh
C
Si
Ge
Sn
Pb
Dl
N
P
As
Sb
Bi
Mc
O
S
Se
Te
Po
Lv
F
Cl
Br
I
At
Ts
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
Og


La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
LrHalit

Halit

Halit, sól kamienna jest to minerał zaliczany do halogenków - to chlorek sodu.


© medianauka.pl, 2020-05-18, ART-3798Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.