Ciśnienie atmosferyczne

Ciśnienie atmosferyczne jest to ciśnienie występujące w ziemskiej atmosferze, wywierane przez nią na ciała w niej zanurzone. Ciśnienie to jest związane z ciężarem powietrza zalegającego nad miejscem pomiaru. Zależy ono od następujących czynników:

Definiuje się tak zwane ciśnienie normalne, czyli ciśnienie wywierane przez słupek rtęci o wysokości 760 mm w temperaturze 273 K przy g=9,80665 m/s2.

Ciśnienie nomalne jest równe 1013 hPa.

Zmiany ciśnienia atmosferycznego mają ogromny wpływ na pogodę.

Pomiar ciśnienia atmosferycznego realizuje się za pomocą urządzenia o nazwie barometr.

Ponieważ ciśnienie to jest między innymi zależne od mas powietrza znajdującymi się nad miejscem pomiaru, jego wartość maleje wraz ze wzrostem wysokości i to wykładniczo.

Wzór barometryczny

Wartość ciśnienia atmosferycznego w zależności od wysokości na powierzchnię ziemi wyraża wzór barometryczny:

patm=p0e-ch

patm - jest to ciśnienie atmosferyczne,

p0 - jest to ciśnienie atmosferyczne mierzone na powierzchni Ziemi,

h -wysokość nad powierzchnią Ziemi,

c- stała wartość równa µg/RT, gdzie µ to masa molowa powietrza, g - przyspieszenie ziemskie, R - stała gazowa, T - temperatura powietrza w skali bezwzględnej.

© medianauka.pl, 2019-05-03, A-3634Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.