logo

Ciśnienie atmosferyczne

Ciśnienie atmosferyczne jest to ciśnienie występujące w ziemskiej atmosferze, wywierane przez nią na ciała w niej zanurzone. Ciśnienie to jest związane z ciężarem powietrza zalegającego nad miejscem pomiaru. Zależy ono od następujących czynników:

  • szerokość geograficzna
  • wysokość nad poziomem morza
  • temperatura powietrza.

Definiuje się tak zwane ciśnienie normalne, czyli ciśnienie wywierane przez słupek rtęci o wysokości 760 mm w temperaturze 273 K przy g=9,80665 m/s2.

Ciśnienie nomalne jest równe 1013 hPa.

Zmiany ciśnienia atmosferycznego mają ogromny wpływ na pogodę.

Pomiar ciśnienia atmosferycznego realizuje się za pomocą urządzenia o nazwie barometr.

Ponieważ ciśnienie to jest między innymi zależne od mas powietrza znajdującymi się nad miejscem pomiaru, jego wartość maleje wraz ze wzrostem wysokości i to wykładniczo.

Wzór barometryczny

Wartość ciśnienia atmosferycznego w zależności od wysokości na powierzchnię ziemi wyraża wzór barometryczny:

patm=p0e-ch

patm - jest to ciśnienie atmosferyczne,

p0 - jest to ciśnienie atmosferyczne mierzone na powierzchni Ziemi,

h -wysokość nad powierzchnią Ziemi,

c- stała wartość równa µg/RT, gdzie µ to masa molowa powietrza, g - przyspieszenie ziemskie, R - stała gazowa, T - temperatura powietrza w skali bezwzględnej.

© medianauka.pl, 2019-05-03, ART-3634

Polecamy w naszym sklepie

50 idei, które powinieneś znać - Nauki ścisłe
Kolorowe skarpetki Kostka
Fizyka Zbiór Testów z pełnymi rozwiązaniami dla szkół średnich
Fizyka wokół nas
Ilustrowana krótka historia czasu
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.