Częstotliwość

Częstotliwość f jest to wielkość fizyczna, która określa liczbę pełnych cykli zjawiska okresowego, które zachodzą w jednostce czasu.

Zapamiętaj

Okres T - czas trwania jednego cyklu zjawiska okresowego.

Częstotliwość - wielkość fizyczna, która informuje o tym, ile razy w ciągu jednej sekundy zachodzi dane zjawisko okresowe.

f=1/T

Jednostką częstotliwości jest 1 herc.

[f]=1/s=Hz

f=n/t

gdzie:

f - częstotliwość,

n - liczba pełnych cykli,

t - czas trwania cykli.

Jeżeli wprowadzimy pojecie okresu ruchu T - czyli czasu potrzebnego na zajście pełnego cyklu, to otrzymamy wzór na częstotliwość, który najczęściej jest wykorzystywany w fizyce, szczególnie w ruchu po okręgu i w drganiach.

f=1/T

gdzie:

f - częstotliwość,

T - okres.

Jednostką częstotliwości w układzie SI jest herc, oznaczany symbolem Hz.

[f]=1/s=Hz

Tak zdefiniowana częstotliwość informuje nas o tym ile razy w ciągu jednej sekundy zachodzi dane zjawisko okresowe.

Zależności między częstotliwością a innymi wielkościami fizycznymi

Zachodzi następująca zależność:

f=/omega/2pi

gdzie:

f - częstotliwość,

ω - szybkość kątowa.Inne zagadnienia z tej lekcji

Ruch jednostajny po okręgu


Opis ruchu jednostajnego po okręgu, szybkości kątowej i przyspieszenia dośrodkowego. Ruch jednostajny po okręgu to szczególny przypadek ruchu krzywoliniowego. Tor tego ruchu to okrąg, wartość prędkości w czasie nie zmienia się, w każdym punkcie toru ruchu wektor prędkości jest styczny.
© medianauka.pl, 2016-12-21, A-3345©® Media Nauka 2008-2023 r.