Częstotliwość - Medianauka.pl
Logo Serwisu Media Nauka


Częstotliwość

Częstotliwość f jest to wielkość fizyczna, która określa liczbę pełnych cykli zjawiska okresowego, które zachodzą w jednostce czasu.

Zapamiętaj

Okres T - czas trwania jednego cyklu zjawiska okresowego.

Częstotliwość - wielkość fizyczna, która informuje o tym, ile razy w ciągu jednej sekundy zachodzi dane zjawisko okresowe.

Jednostką częstotliwości jest 1 herc.


gdzie:

f - częstotliwość,

n - liczba pełnych cykli,

t - czas trwania cykli.

Jeżeli wprowadzimy pojecie okresu ruchu T - czyli czasu potrzebnego na zajście pełnego cyklu, to otrzymamy wzór na częstotliwość, który najczęściej jest wykorzystywany w fizyce, szczególnie w ruchu po okręgu i w drganiach.


gdzie:

f - częstotliwość,

T - okres.

Jednostką częstotliwości w układzie SI jest herc, oznaczany symbolem Hz.


Tak zdefiniowana częstotliwość informuje nas o tym ile razy w ciągu jednej sekundy zachodzi dane zjawisko okresowe.

Zależności między częstotliwością a innymi wielkościami fizycznymi

Zachodzi następująca zależność:


gdzie:

f - częstotliwość,

ω - szybkość kątowa.


© Media Nauka, 2016-12-21, ART-3345


Polecamy