Dendrologia

Dendrologia (gr. déndron - drzewo, lógos - słowo, nauka), drzewoznawstwo - to nauka o roślinach drzewiastych. Przedmiotem zainteresowania dendrologów jest anatomia, morfologia, fizjologia, systematyka drzew i krzewów, ich ekologia, rozmieszczenie geograficzne, genetyka, a także hodowla i uprawa.

Wyniki badań z zakresu dendrologii są wykorzystywane w leśnictwie i ogrodnictwie.

Atlasy

Drzewa
drzewa
Atlas drzew
Krzewy
krzewy
Atlas krzewów i krzewinek
Owoce
owoce
Atlas owoców
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993
  • Praca zbiorowa - Słownik - biologia, ISBN 83-7327-410-3, GREG 2006
  • Czesław Jura, Halina Krzanowska - Leksykon biologiczny, ISBN 83-214-0375-1, Wiedza Powszechna 1992
  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003

© medianauka.pl, 2021-03-30, A-4006Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.