Podstawowe własności pierwiastka

Symbol pierwiastka:
Liczba atomowa:
Masa atomowa:
Charakter chemiczny:
Stan skupienia:
Wartościowość:
Elektroujemność:
Rozmieszczenie elektronów:
Konfiguracja elektronowa:
Promień atomu:
Rok odkrycia:
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Okres:
Grupa:
Blok:
lantan
Lantan © Björn Wylezich - stock.adobe.com

Lantan

Lantan (Li) to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 57, srebrzystobiały metal ziem rzadkich, rozpoczynający grupę lantanowców.

Występowanie

Występuje w takich minerałach jak monacyt.

Właściwości

Lantan posiada następujące własności:

 • metal ziem rzadkich,
 • srebrzystobiały,
 • miękki,
 • substancja stała,
 • aktywny chemicznie,
 • zapalniczki (kamień do zapalniczki),
 • tlenek lantanu świeci bardzo jasnym płomieniem.

Otrzymywanie

Brak danych.

Zastosowanie

Zastosowanie lantanu w przemyśle, nauce, technice i medycynie jest następujące:

 • stopy metali,
 • szkła optyczne (tlenek lantanu),
 • ceramika,
 • nadprzewodniki.

Ciekawostki

To jeden z najczęściej występujących metali ziem rzadkich (trzeci z kolei pod względem częstości występowania). Co ciekawe metale ziem rzadkich wcale ni występują rzadko. Nazwa "ziemie rzadkie" jest myląca.

Wszystkie lantanowce mają bardzo podobne własności poza właściwościami magnetycznymi. Pierwisatki te bardzo często mogą być stosowane wymiennie w zakresie ich zastosowania.

Pytania

Co to jest miszmetal?

Jest to mieszanina metali zawierający lantanowce, który łatwo iskrzy przy pocieraniu, stąd ma zastosowanie na przykład w zapalniczkach. Miszmetal nie jest stopem metali.

Układ okresowy
rozpoznawanie gadów

Przejdź do aktywnej wersji naszej tablicy Mendelejewa

Pozycja pierwiastka w układzie okresowym
H
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra
Sc
Y
*
**
Ti
Zr
Hf
Rf
V
Nb
Ta
Db
Cr
Mo
W
Sg
Mn
Tc
Re
Bh
Fe
Ru
Os
Hs
Co
Rh
Ir
Mt
Ni
Pd
Pt
Ds
Cu
Ag
Au
Rg
Zn
Cd
Hg
Cn
B
Al
Ga
In
Tl
Nh
C
Si
Ge
Sn
Pb
Dl
N
P
As
Sb
Bi
Mc
O
S
Se
Te
Po
Lv
F
Cl
Br
I
At
Ts
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
Og


La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
LrDlaczego metale ziem rzadkich są podobne?

Dlaczego metale ziem rzadkich są podobne?

Dlaczego dwa różne pierwiastki w tablicy Mendelejewa zwykle tak bardzo różnią się od siebie i dlaczego metale ziem rzadkich są wyjątkiem?


© medianauka.pl, 2020-06-06, ART-3851Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.