Obleńce, robaki obłe

Obleńce (Nemathelminthes), zwane robakami obłymi, to typ zwierząt bezkręgowych. Znamy około 12 000 gatunków żyjących we wszystkich środowiskach. Uchodzą za ślepą gałąź ewolucji. Nie rozwinęła się z nich żadna inna grupa zwierząt.

Wygląd

Obleńce charakteryzują się wydłużonym, często obłym ciałem. Najczęściej są to zwierzęta bardzo małych rozmiarów, bez odnóży. Ciało ma stały kształt, jest naprężone.

Wybierz rozdział

obleńce
Nicienie

(Nematoda)

Nazwa typu
Obleńce
(Nemathelminthes)
Występowanie
Cały świat
Liczba gatunków na świecie
12 000
Systematyka
Domena: eukarionty
Królestwo: zwierzęta
Typ: obleńce
Wielkość
Długość: od ułamka milimetra do kilku metrów.

Występowanie i środowisko

Są obecne na całym świecie. Obleńce to znaczący składnik fauny gleby. Połowa gatunków to pasożyty zwierząt i roślin, w tym w tej grupie zwierząt znajdują się pasożyty ludzkie (około 30 gatunków). Żyją także w oceanach, morzach i wodach słodkich.

Tryb życia i zachowanie

Obleńce są zdolne jedynie do wężowatego wyginania ciała. Część gatunków to groźne pasożyty obłe w kształcie ciała, wywołujące groźne choroby także u ludzi.

Pożywienie

Większość gatunków to saprofagi, które odżywiają się rozłożonymi już resztkami roślinnymi i zwierzęcymi. Obleńce drapieżne atakują pierwotniaki i inne nicienie.

Budowa obleńców

Ciało nie jest zbudowane z członów. Jama ciała wypełniona jest płynem o dużym ciśnieniu, otoczona jest worem skórno-mięśniowym. W przewodzie pokarmowym wyróżnić można odbyt i jelito tylne. Trawienie jest pozakomórkowe. Zachodzi pod wpływem działania soków trawiennych. Nie ma układu krążenia i oddechowego. Obleńce oddychają całą powierzchnią ciała lub beztlenowo.

Rozmnażanie

Obleńce są rozdzielnopłciowe, narządy płciowe mają cewkową budowę. Cykl rozwojowy obleńców pasożytniczych jest na ogół skomplikowany. Obleńce wolno żyjące mają zwykle krótki cykl rozwoju, czasem trwający zaledwie kilka dni (licząc od złożenia jaja do postaci dorosłej).

Znaczenie obleńców

Obleńce wolno żyjące mają ogromne znaczenie glebotwórcze. Uważa się, że na 1 hektar gleby uprawnej przypada 50 kg nicieni. Tylko pierwotniaków jest więcej w glebie.

Obleńce, podobnie jak płazińce, to także pasożyty wewnętrzne, wywołujące u ludzi i zwierząt choroby, często groźne.

Przykłady obleńców, które są pasożytami: glista ludzka, glista psia, owsik, węgorek, włosień spiralny.

Galeria zdjęć i grafik

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.

© medianauka.pl, 2014-01-05, A-2168Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.