Podstawowe własności pierwiastka

Symbol pierwiastka:
Liczba atomowa:
Masa atomowa:
Charakter chemiczny:
Stan skupienia:
Wartościowość:
Elektroujemność:
Rozmieszczenie elektronów:
Konfiguracja elektronowa:
Promień atomu:
Rok odkrycia:
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Okres:
Grupa:
Blok:
ruten
Ruten © Björn Wylezich - stock.adobe.com

Ruten

Ruten (Ru) to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 44, metal szlachetny, trudno topliwy. To drogocenny metal zaliczany do platynowców.

Występowanie

Ruten występuje w rudzie platyny.

Właściwości

Ruten posiada następujące własności:

Otrzymywanie

Brak danych.

Zastosowanie

Zastosowanie rutenu w przemyśle, nauce, technice i medycynie jest następujące:

Ciekawostki

Nazwa wywodzi się od łacińskiej nazwy Rusi. Był to pierwszy przypadek nazwania pierwiastka po nazwie geograficznej kraju odkrycia.

Układ okresowy
rozpoznawanie gadów

Przejdź do aktywnej wersji naszej tablicy Mendelejewa

Pozycja pierwiastka w układzie okresowym
H
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra
Sc
Y
*
**
Ti
Zr
Hf
Rf
V
Nb
Ta
Db
Cr
Mo
W
Sg
Mn
Tc
Re
Bh
Fe
Ru
Os
Hs
Co
Rh
Ir
Mt
Ni
Pd
Pt
Ds
Cu
Ag
Au
Rg
Zn
Cd
Hg
Cn
B
Al
Ga
In
Tl
Nh
C
Si
Ge
Sn
Pb
Dl
N
P
As
Sb
Bi
Mc
O
S
Se
Te
Po
Lv
F
Cl
Br
I
At
Ts
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
Og


La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr
© medianauka.pl, 2020-05-31, A-3837©® Media Nauka 2008-2023 r.