Stopnie swobody

Stopień swobody jest to parametr służący do opisu stanu układu fizycznego.

Liczba stopni swobody - jest to najmniejsza liczba niezależnych od siebie zmiennych (parametrów), niezbędnych do opisu stanu układu, najczęściej ruchu ciała.

Przykłady

Oto przykłady wyznaczenia stopni swobody w mechanice:

Rodzaje stopni swobody

Wyróżniamy następujące stopnie swobody:

Stopnie swobody w termodynamice

Dla układów termodynamicznych liczbę stopni swobody określa się jako liczbę niezależnych parametrów, które można zmieniać nie powodując zmiany liczby i rodzaju faz układu. Najczęściej są to trzy parametry: ciśnienie (p), temperatura (T) i objętość (V). Są one wzajemnie powiązane (np. równaniem Clapeyrona), dlatego niezależnie mogą zmieniać się tylko dwa spośród tych trzech parametrów. Liczbę stopni swobody w termodynamice można wyznaczyć z reguły faz Gibbsa.

Pytania

Pytania

Ile stopni swobody ma cząsteczka H2?

Dwuatomowa cząsteczka ma 3 stopnie swobody translacyjne oraz 2 rotacyjne. Jeżeli do opisu tej cząsteczki założymy, że odległość między atomami może się zmniejszać, musimy uwzględnić jeden stopień swobody oscylacyjny.

Ile stopni swobody ma bryła sztywna?

Bryła sztywna ma sześć stopni swobody: 3 translacyjne i trzy rotacyjne.

© medianauka.pl, 2021-04-11, A-4043Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.