Szkielet żaby

Szkielet żaby stanowi wewnętrzne rusztowanie dla jej ciała. Chroni organy wewnętrzne przed uszkodzeniami, nadaje ciału odpowiednią postawę, odgrywa główną rolę w lokomocji ze względu na podtrzymywanie mięśni.

Szkielet żaby zbudowany jest z osiowej części, na którą się składa czaszka i kręgosłup, oraz szkieletu kończyn i pasów.

Czaszka

Czaszka zbudowana jest z małej liczby kości. Składa się z puszki mózgowej, części trzewiowej z dużymi oczodołami. Szczęka dolna jest ruchoma, z czaszką połączona za pomocą stawów. Z tyłu czaszki znajdują się 2 kłykcie potyliczne, które wchodzą do zagłębienia kręgu szyjnego. Ustawienie kłykci umożliwia płazom poruszanie głową tylko w jednej płaszczyźnie: góra-dół.

Kręgosłup

W kręgosłupie można wyróżnić 4 odcinki: 1 kręg szyjny, odcinek tułowiowy złożony z 7 kręgów, 1 kręg krzyżowy, i ogonowy w postaci wydłużonej kości ogonowej. Kręg złożony jest z trzonu i łuków. Kręgi tułowiowe mają wyrostki poprzeczne i pionowy wyrostek ościsty. Pomiędzy kręgami znajdują się resztki struny grzbietowej. U żaby nie ma żeber ani klatki piersiowej.

Pas barkowy

Pas barkowy zbudowany jest z kości łopatek, które są szerokie i płaskie, kości krucze i obojczyki. Od strony brzusznej pas łączy się mostkiem, który ochrania płuca i serce. Z pasem barkowym łączą się szkielety kończyn. Na szkielet kończyny przedniej składa się kość ramieniowa, przedramienia (kość łokciowa i promieniowa są zrośnięte w jedną kość), kości nadgarstka, śródręcza i palców. Wszystkie e kości połączone są za pomocą stawów.

Pas miednicowy

Pas miednicowy zestawiony jest z poprzecznymi wyrostkami kręgu krzyżowego, utworzony jest z kości biodrowych, kulszowych i łonowych. Na szkielet kończyny tylnej składa się kość udowa, podudzia (kość strzałkowa i piszczelowa są zrośnięte w jedną kość goleniową), kości stępu, śródstopia i palców.
Największy płaz na świecie
Jaki płaz jest największy na świecie? Jakie osiąga rozmiary i gdzie żyje? Jaki płaz jest największy w Polsce?

© medianauka.pl, 2013-06-16, A-2093
Data aktualizacji artykułu: 2024-05-03Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.