Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Systematyka płazów

Systematyka płazów pozwala nam przyporządkować gatunki (podstawowe jednostki systematyczne obejmujące wszystkie osobniki zdolne do nieograniczonego krzyżowania się, tworząc populację) do poszczególnych jednostek systematycznych wyższego rzędu. Taki podział ma na celu uporządkowanie wspólnych cech różnych zwierząt lub roślin. Każdy gatunek oznaczony jest dwuczłonową nazwą łacińską: pierwszy człon jest nazwą rodzaju, drugi jest nazwą gatunku w obrębie rodzaju.

Systematyka płazów ma na celu odzwierciedlenie pokrewieństwa między nimi. Gatunki łączy się w rodzaje, rodzaje w rodziny, rodziny w rzędy, rzędy w gromady (lub klasy w przypadku roślin), te ostatnie w wprzypadku zwierząt w typy. Aby podkreślić bliższe pokrewieństwo niektórych grup systematycznych stosuje się także dodatkowe kategorie jak: podrodziny, podrzędy, kohorty, szczepy, podgromady, podtypy itp.

Poniżej przedstawiono systematykę płazów wraz z linkami do istniejących artykułów w niniejszym serwisie. Gatunki wymieniono w kolejności alfabetycznej. Nie jest to pełna statystyka. Gatunki wymarłe oznaczono znakiem †.

 • Gromada: Płazy (Amphibia)
  • Rząd: Płazy bezogonowe (Anura)
   • Rodzina: Teleskopkowate (Allophrynidae)
    • Rodzina: Artroleptowate (Arthroleptidae)
     • Gatunek: Piszczak pospolity (Arthroleptis stenodactylus)
     • Gatunek: Drzewiarka wielkooka (Leptopelis vermiculatus)
     • Gatunek: Żaba włochata (Trichobatrachus robustus)
    • Rodzina: Żaby ogoniaste (Ascaphidae)
     • Rodzina: Kumakowate (Bombinatoridae)
      • Gatunek: Płaskogłówka filipińska (Barbourula busuangensis)
      • Gatunek: Płaskogłówka sundajska (Barbourula kalimantanensis)
      • Gatunek: Kumak nizinny (Bombina bombina) ikona-polska
      • Gatunek: Kumak dalekowschodni (Bombina orientalis)
      • Gatunek: Kumak włoski (Bombina pachypus)
      • Gatunek: Kumak górski (Bombina variegata) ikona-polska
     • Rodzina: Ropuszki kikutopalczaste (Brachycephalidae)
      • Rodzina: Ropuchowate, ropuchy właściwe (Bufonidae)
      • Rodzina: Żaby szklane (Centrolenidae)
       • Rodzina: Ropuszkowate, krągłojęzyczne (Discoglossidae)
        • Gatunek: Pętówka iberyjska (Alytes cisternasii)
        • Gatunek: Pętówka majorska (Alytes muletensis)
        • Gatunek: Pętówka babienica (Alytes obstetricans)
        • Gatunek: Krągłojęzyczka zachodnioiberyjska (Discoglossus galganoi)
        • Gatunek: Krągłojęzyczka korsykańska (Discoglossus montalentii)
        • Gatunek: Krągłojęzyczka zwyczajna (Discoglossus pictus)
        • Gatunek: Krągłojęzyczka tyrreńska (Discoglossus sardus)
       • Rodzina: Straszaki (Heleophrynidae)
        • Rodzina: Żaby ryjownikowate (Hemisotidae)
         • Rodzina: Liopelmy (Leiopelmatidae)
          • Rodzina: Świstkowate, żaby południowe (Leptodactylidae)
           • Gatunek: Amazońska żaba rogata (Ceratophrys cornuta)
           • Gatunek: Żaba rogata (Ceratophrys ornata)
           • Gatunek: Argentyńska żaba rogata (Ceratophrys ornata)
           • Gatunek: Żaba Fitzingera (Craugastor fitzingeri)
           • Gatunek: Eleutherodactylus jasperi
           • Gatunek: Żaba gigant (Leptodactylus fallax)
           • Gatunek: Żaba czterooka (Pleurodema bufonina)
          • Rodzina: Australijskie żaby ziemne (Limnodynastidae)
           • Rodzina: Liściożaby azjatyckie (Megophryidae)
           • Rodzina: Żaba australijskie (Myobatrachidae)
            • Rodzina: Trąbaczowate (Nasikabatrachidae)
             • Rodzina: Nurzańcowate (Pelodytidae)
              • Rodzina: Bezjęzyczne, bezjęzykowe (Pipidae)
               • Gatunek: Grzbietoród amerykański (Pipa pipa)
               • Gatunek: Żaba szponiasta (Xenopus laevis)
               • Gatunek: Xenopus muelleri
              • Rodzina: Żabowate (Ranidae)
               • Gatunek: Żaba goliat (Conraua goliath)
               • Gatunek: Iberyjska żaba wodna (Pelophylax perezi)
               • Gatunek: Żaba olbrzymia bucząca (Pyxicephalus adspersus)
               • Gatunek: Żaba moczarowa (Rana arvalis) ikona-polska
               • Gatunek: Żaba Bergera (Rana bergeri)
               • Gatunek: Żaba rycząca (Rana catesbeiana)
               • Gatunek: Żaba dalmatyńska (Rana dalmatina) ikona-polska
               • Gatunek: Żaba jońska (Rana epeirotica)
               • Gatunek: Żaba wodna (Rana esculenta) ikona-polska
               • Gatunek: Żaba strumieniowa (Rana graeca)
               • Gatunek: Żaba Grafa (Rana grafi)
               • Gatunek: Żaba hiszpańska (Rana iberica)
               • Gatunek: Żaba włoska (Rana latastei)
               • Gatunek: Żaba jeziorkowa (Rana lessonae) ikona-polska
               • Gatunek: Żaba śmieszka (Rana ridibunda) ikona-polska
               • Gatunek: Żaba albańska (Rana shqiperica, syn. Pelophylax shqiperica)
               • Gatunek: Żaba trawna (Rana temporaria) ikona-polska
              • Rodzina: Żaby gęborodne (Rheobatrachidae)
               • Rodzina: Żaby dziwnorodne (Rhinodermatidae)
                • Rodzina: Żaby rozdętkowate (Rhinophrynidae)
                 • Rodzina: Żaby seszelskie (Sooglossidae)
                 • Rząd: Płazy ogoniaste (Caudata)
                  • Rodzina: Amfiumy, amfiumowate (Amphiumidae)
                   • Rodzina: Skrytoskrzelne (Cryptobranchidae)
                    • Rodzina: Amerykańskie salamandry pacyficzne (Dicamptodontidae)
                     • Gatunek: Salamandra idahońska (Dicamptodon aterrimus)
                     • Gatunek: Salamandra olimpicka (Dicamptodon copei)
                     • Gatunek: Ambystoma znad Pacyfiku (Dicamptodon ensatus)
                     • Gatunek: Salamandra pacyficzna (Dicamptodon tenebrosus )
                    • Rodzina: Kątozębne (Hynobiidae)
                     • Rodzina: Salamandry bezpłucne (Plethodontidae)
                      • Rodzina: Odmieńcowate (Proteidae)
                       • Rodzina: Traszkowcowate (Rhyacotritonidae)
                        • Rodzina: Salamandrowate (Salamandridae)
                         • Gatunek: Salamandra luzytańska (Chioglossa lusitanica)
                         • Gatunek: Traszka chińska (Cynops orientalis)
                         • Gatunek: Traszka ognista (Cynops pyrrhogaster)
                         • Gatunek: Traszka pirenejska (Euproctus asper)
                         • Gatunek: Traszka korsykańska (Euproctus montanus)
                         • Gatunek: Traszka sardyńska (Euproctus platycephalus)
                         • Gatunek: Salamandra egejska (Lyciasalamandra helverseni)
                         • Gatunek: Traszka Waltla (Pleurodeles waltl)
                         • Gatunek: Salamandra czarna (Salamandra atra)
                         • Gatunek: Salamandra korsykańska (Salamandra corsica)
                         • Gatunek: Salamandra kotyjska (Salamandra lanzai)
                         • Gatunek: Salamandra plamista (Salamandra salamandra) ikona-polska
                         • Gatunek: Salamandra okularowa (Salamandra terdigitata)
                         • Gatunek: Taricha granulosa
                         • Gatunek: Trucicznica rdzawa (Taricha torosa)
                         • Gatunek: Traszka górska (Triturus alpestris) ikona-polska
                         • Gatunek: Traszka iberyjska (Triturus boscai)
                         • Gatunek: Traszka bladoskóra (Triturus carnifex)
                         • Gatunek: Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) ikona-polska
                         • Gatunek: Traszka naddunajska (Triturus dobrogicus)
                         • Gatunek: Traszka helwecka (Triturus helveticus)
                         • Gatunek: Traszka włoska (Triturus italicus)
                         • Gatunek: Traszka czarnomorska (Triturus karelinii)
                         • Gatunek: Traszka marmurkowa (Triturus marmoratus)
                         • Gatunek: Traszka karpacka (Triturus montandoni) ikona-polska
                         • Gatunek: Północna traszka pręgowana (Triturus ophryticus)
                         • Gatunek: Traszka karłowata (Triturus pygmaeus)
                         • Gatunek: Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris) ikona-polska
                         • Gatunek: Salamandra mandaryńska (Tylototriton shanjing)
                         • Gatunek: Trasznik brodawkowy (Tylotriton verrucosus)
                        • Rodzina: Syrenowate (Sirenidae)
                        • Rząd: Płazy beznogie (Gymnophiona)
                         • Rodzina: Marszczelcowate (Caeciliidae)
                          • Rodzina: Łusecznikowate (Ichthyophiidae)
                           • Gatunek: Łusecznik lepki (Ichthyophis glutinosus) ikona-polska
                           • Gatunek: Łusecznik kotajski (Ichthyophis kohtaoensis)
                          • Rodzina: Robacznikowate (Rhinatrematidae)
                           • Rodzina: Skrytoślepcowate (Scolecomorphidae)
                            • Rodzina: Płazowce (Typhlonectidae)
                             • Gatunek: Płazowiec bezpłucny (Atretochoana eiselti, dawn. Typhlonectes eiselti)
                             • Gatunek: Typhlonectes compressicausa
                             • Gatunek: Płazowiec kolumbijski (Typhlonectes natans)
                            • Rodzina: Pijawnikowate (Uroeotyphlidae)


                           

                           Polecamy koszyk


                           © Media Nauka 2008-2017 r.