Płazowce

Płazowce (Typhlonectidae) to rodzina płazów z rzędu płazów beznogich, która liczy dziś 5 rodzajów i około 14 gatunków. W Polsce nie żyje na wolności żaden gatunek płazów z tej rodziny. Systematyka tej grupy nie jest jednoznacznie ustalona.

Płazy te mają robakowaty kształt. Ogon nie występuje. Niektóre gatunki mają bocznie spłaszczone ciało. Gatunki wodne mają zwykle fałd skórny lub płetwę, która biegnie wzdłuż grzbietu.

Występowanie i środowisko

Zwierzęta te żyją na obszarze tropikalnej i subtropikalnej Ameryki Południowej. Zajmują środowiska wodne i wodno-lądowe.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzą wodny lub ziemno-wodny tryb życia, choć przodkowie tej rodziny prowadzili lądowy tryb życia. Jest to więc przystosowanie wtórne. Pod wodą niektóre gatunki mogą przebywać nawet 100 minut. Wszystkie gatunki sprawnie ryją w glebie lub mule.

Morfologia i anatomia

Czaszka jest masywna, szczęka dolna jest mocno cofnięta do tyłu. W ciele znajduje się szereg bruzd, które dzielą je na niepełne pierścienie podstawowe. Czułki zmysłowe są niewielkich rozmiarów i nie są, w odróżnieniu od innych beznogich, chowane. Oczy są dobrze wykształcone. Kloaka znajduje się na końcu ciała na jego spodzie. Nozdrza podczas pływania mogą się zamykać.

Płazowiec bezpłucny (Atretochoana eiselti) to jedyny płaz beznogi, który nie ma płuc.

Skóra nie zawiera łusek, ani pierścieni wtórnych.

Rozmnażanie

Płazowce są żyworodne. Młode nie przeobrażają się. Młode osobniki mają specjalne zęby płodowe, wypadające po narodzinach.

Pożywienie

Odżywiają się wodnymi bezkręgowcami i małymi rybkami.

Ochrona i zagrożenia

Wiemy bardzo mało o tych zwierzętach. Niektóre gatunki znane są z pojedynczych osobników, co nie oznacza że są zwierzętami rzadko występującymi. Tryb i środowisko życia utrudniają badania i mało naukowców je podejmuje.

Ciekawostki

Brak danych.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Największy płaz na świecie
Jaki płaz jest największy na świecie? Jakie osiąga rozmiary i gdzie żyje? Jaki płaz jest największy w Polsce?

© medianauka.pl, 2014-01-18, RODZ-216Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.