Ropuszkowate, krągłojęzyczne

Krągłojęzyczne, zwane także ropuszkowatymi, to rodzina płazów z rzędu płazów bezogonowych. Rodzina ta liczy dziś 2 rodzaje (krągłojęzyczki -Discoglossus i pętówki - Alytes) i 12 gatunków. W Polsce nie mamy przedstawicieli gatunków z tej rodziny płazów. Systematyka tej rodziny jest dyskusyjna. Niektórzy naukowcy zaliczają do niej kumakowate.

Wygląd

Są to małe płazy bezogonowe. Pętówki są podobne do ropuch, krągłojęzyczki do żab, ale w odróżnieniu od nich na ich ciele znajdują się brodawki, różnią się także od nich kształtem języka.

FILTRY
Ukryj obce gatunki
Ukryj polskie gatunki

Sortuj według:


Status IUCN


Obszar występowania


Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Krągłojęzyczka tyrreńskaKrągłojęzyczka tyrreńska

Discoglossus sardus

To przedstawiciel rodziny krągłojęzycznych z wysp Morza Śródziemnego. Żabka ta jest podobna do innych przedstawicieli rodzaju Discoglossus. Pyszczek jest ostro zakończony. Krągłojęzyczka tyrreńska jest gatunkiem żyjącym w środowisku ziemno-wodnym.


Krągłojęzyczka zwyczajnaKrągłojęzyczka zwyczajna

Discoglossus pictus

Krągłojęzyczka zwyczajna (Discoglossus pictus) to jedyny płaz występujący na Malcie. Gatunek ten jest bardzo trudny do rozróżnienia od innych gatunków z tej rodziny. Przez grzbiet biegnie jaśniejszy pas. Spód jest białawy.


Pętówka babienicaPętówka babienica

Alytes obstetricans

To wyjątkowy europejski płaz. Samiec nosi jaja nawet 4 samic, zaplątane wokół tylnych odnóży. Oczy mają pionowe źrenice. Widać błonę bębenkową. Na przedramieniach i podudziach widać gruczoły jadowe.

Inne gatunki

  • Pętówka iberyjska (Alytes cisternasii)
  • Pętówka majorska (Alytes muletensis)
  • Krągłojęzyczka zachodnioiberyjska (Discoglossus galganoi)
  • Krągłojęzyczka korsykańska (Discoglossus montalentii)

Występowanie i środowisko

Płazy te można spotkać w zachodniej i południowej części Europy, na wybranych obszarach Afryki północno-wschodniej i w Izraelu.

Tryb życia i zachowanie

Pętówki nie są tak zależne od wody jak krągłojęzyczki, które są zwierzętami ziemno-wodnymi.

Morfologia i anatomia

Krągłojęzyczki charakteryzują się okrągłymi źrenicami oczu, pętówki mają pionowe źrenice. Błony bębenkowe zwykle nie są widoczne, są ukryte pod warstwą skóry.

W kośćcu charakterystyczne jest występowanie trzech par niepołączonych z kręgosłupem żeber, co stanowi podstawowe kryterium taksonomiczne. W kręgosłupie znajduje się zazwyczaj 8 kręgów przedkrzyżowych. W górnej szczęce znajdują się zęby.

Charakterystyczny dla tej rodziny jest szeroki język w kształcie dysku. Płazy te nie używają go do łapania owadów.

Rozmnażanie

Jaja pętówek mogą się rozwijać bez wody, jednak larwy rozwijają się w wodzie. Krągłojęzyczki są zależne w swoim rozrodzie od środowiska wodnego.

Pożywienie

Brak danych.

Ochrona i zagrożenia

Najbardziej zagrożonym gatunkiem jest pętówka majorska. Wyginął całkowicie gatunek Discoglossus nigriventer.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2014-01-05, RODZ-64Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2018 r.