Ropuszkowate, krągłojęzyczne

Krągłojęzyczne, zwane także ropuszkowatymi, to rodzina płazów z rzędu płazów bezogonowych. Rodzina ta liczy dziś 2 rodzaje (krągłojęzyczki -Discoglossus i pętówki - Alytes) i 12 gatunków. W Polsce nie mamy przedstawicieli gatunków z tej rodziny płazów. Systematyka tej rodziny jest dyskusyjna. Niektórzy naukowcy zaliczają do niej kumakowate.

Wygląd

Są to małe płazy bezogonowe. Pętówki są podobne do ropuch, krągłojęzyczki do żab, ale w odróżnieniu od nich na ich ciele znajdują się brodawki, różnią się także od nich kształtem języka.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Krągłojęzyczka tyrreńskaKrągłojęzyczka tyrreńska

Discoglossus sardus

To przedstawiciel rodziny krągłojęzycznych z wysp Morza Śródziemnego. Żabka ta jest podobna do innych przedstawicieli rodzaju Discoglossus. Pyszczek jest ostro zakończony. Krągłojęzyczka tyrreńska jest gatunkiem żyjącym w środowisku ziemno-wodnym.


Krągłojęzyczka zwyczajnaKrągłojęzyczka zwyczajna

Discoglossus pictus

Krągłojęzyczka zwyczajna (Discoglossus pictus) to jedyny płaz występujący na Malcie. Gatunek ten jest bardzo trudny do rozróżnienia od innych gatunków z tej rodziny. Przez grzbiet biegnie jaśniejszy pas. Spód jest białawy.


Pętówka babienicaPętówka babienica

Alytes obstetricans

To wyjątkowy europejski płaz. Samiec nosi jaja nawet 4 samic, zaplątane wokół tylnych odnóży. Oczy mają pionowe źrenice. Widać błonę bębenkową. Na przedramieniach i podudziach widać gruczoły jadowe.

Inne gatunki

  • Pętówka iberyjska (Alytes cisternasii)
  • Alytes dickhilleni
  • Alytes maurus
  • Pętówka majorska (Alytes muletensis)
  • Krągłojęzyczka zachodnioiberyjska (Discoglossus galganoi)
  • Discoglossus jeanneae
  • Krągłojęzyczka korsykańska (Discoglossus montalentii)
  • Discoglossus scovazzi
  • Latonia nigriventer

Występowanie i środowisko

Płazy te można spotkać w zachodniej i południowej części Europy, na wybranych obszarach Afryki północno-wschodniej i w Izraelu.

Tryb życia i zachowanie

Pętówki nie są tak zależne od wody jak krągłojęzyczki, które są zwierzętami ziemno-wodnymi.

Morfologia i anatomia

Krągłojęzyczki charakteryzują się okrągłymi źrenicami oczu, pętówki mają pionowe źrenice. Błony bębenkowe zwykle nie są widoczne, są ukryte pod warstwą skóry.

W kośćcu charakterystyczne jest występowanie trzech par niepołączonych z kręgosłupem żeber, co stanowi podstawowe kryterium taksonomiczne. W kręgosłupie znajduje się zazwyczaj 8 kręgów przedkrzyżowych. W górnej szczęce znajdują się zęby.

Charakterystyczny dla tej rodziny jest szeroki język w kształcie dysku. Płazy te nie używają go do łapania owadów.

Rozmnażanie

Jaja pętówek mogą się rozwijać bez wody, jednak larwy rozwijają się w wodzie. Krągłojęzyczki są zależne w swoim rozrodzie od środowiska wodnego.

Pożywienie

Brak danych.

Ochrona i zagrożenia

Najbardziej zagrożonym gatunkiem jest pętówka majorska. Wyginął całkowicie gatunek Discoglossus nigriventer.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria© medianauka.pl, 2014-01-05, RODZ-64Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.