Logo Media Nauka


Nauka » Biologia » Płazy

Płazy bezogonowe

Płazy bezogonowe (Anura) - potocznie zwane żabami lub ropuchami, to rząd płazów, który obejmuje 32 rodziny z 5260 gatunkami zwierząt. W Polsce można spotkać 13 gatunków tego rzędu. To 88% gatunków wszystkich płazów na świecie.

Mają charakterystyczny wygląd. Ich ciało jest krótkie, zwarte, głowa złączona z krępym tułowiem bez wyraźnego odcinka szyjnego. Ciało zawsze jest wyposażone w cztery kończyny, z czego tylne są dłuższe i silniejsze. Kijanki, żyjące w środowisku wodnym, mają okrągłe ciało i silnie spłaszczony bocznie ogon z fałdem skórnym (płetwą).

Wyodrębnienie poszczególnych rodzin w obrębie rzędu płazów bezogonowych oparte jest na:

 • budowie szkieletu kostnego, szczególnie liczbie i budowie kręgów, obecności żeber, budowie obręczy miednicy, występowaniu lub budowie zębów,
 • wyglądzie zewnętrznym (morfologii),
 • budowie języka,
 • występowaniu specyficznych organów,
 • wynikach badań molekularnych,
 • modzelach, szczególnie miejscach ich występowania oraz ich liczbie.

 

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny ssaków z wybranego rzędu.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodzinyCeratobatrachidae

Liczba gatunków: 90
(w Polsce: nie występują)


Phyllomedusidae

Liczba gatunków: 60
(w Polsce: nie występują)


Ceratophryidae

Liczba gatunków: 12
(w Polsce: nie występują)


Conrauidae

Liczba gatunków: 6
(w Polsce: nie występują)


Pyxicephalidae

Liczba gatunków: 80
(w Polsce: nie występują)
Artroleptowate
Artroleptowate

Arthroleptidae

Liczba gatunków: 77
(w Polsce: nie występują)
Bezjęzyczne, bezjęzykowe
Bezjęzyczne, bezjęzykowe

Pipidae
Liczba gatunków: 35
(w Polsce: nie występują)
Drzewołazowate
Drzewołazowate

Dendrobatidae

Liczba gatunków: 242
(w Polsce: nie występują)
Grzebiuszkowate
Grzebiuszkowate

Pelobatidae

Liczba gatunków: 4
(w Polsce: 1)
Kumakowate
Kumakowate

Bombinatoridae

Liczba gatunków: 10
(w Polsce: 2)
Liściożaby azjatyckie
Liściożaby azjatyckie

Megophryidae
Liczba gatunków: 127
(w Polsce: nie występują)
Mantellowate
Mantellowate

Mantellidae

Liczba gatunków: 157
(w Polsce: nie występują)
Nurzańcowate
Nurzańcowate

Pelodytidae

Liczba gatunków: 3
(w Polsce: nie występują)
Ropuchowate, ropuchy właściwe
Ropuchowate, ropuchy właściwe

Bufonidae
Liczba gatunków: 480
(w Polsce: 3)
Ropuszkowate, krągłojęzyczne
Ropuszkowate, krągłojęzyczne

Discoglossidae
Liczba gatunków: 12
(w Polsce: nie występują)
Rzekotki
Rzekotki

Hylidae

Liczba gatunków: 800
(w Polsce: 1)
Sitówkowate, sawannicowate
Sitówkowate, sawannicowate

Hyperoliidae
Liczba gatunków: 260
(w Polsce: nie występują)
Świstkowate, żaby południowe
Świstkowate, żaby południowe

Leptodactylidae
Liczba gatunków: 1268
(w Polsce: nie występują)
Teleskopkowate
Teleskopkowate

Allophrynidae

Liczba gatunków: 1
(w Polsce: nie występują)
Żabowate
Żabowate

Ranidae

Liczba gatunków: 774
(w Polsce: 6)
Żaby australijskie
Żaby australijskie

Myobatrachidae

Liczba gatunków: 119
(w Polsce: nie występują)
Żaby latające, rzekotki afroazjatyckie
Żaby latające, rzekotki afroazjatyckie

Rhacophoridae
Liczba gatunków: 200
(w Polsce: nie występują)
Żaby rozdętkowate
Żaby rozdętkowate

Rhinophrynidae

Liczba gatunków: 1
(w Polsce: nie występują)
Żaby szklane
Żaby szklane

Centrolenidae

Liczba gatunków: 136
(w Polsce: nie występują)
Żaby wąskopyskie
Żaby wąskopyskie

Microhylidae

Liczba gatunków: 366
(w Polsce: nie występują)


Inne rodziny

 • Żaby ogoniaste (Ascaphidae)
 • Ropuszki kikutopalczaste (Brachycephalidae)
 • Brevicipitidae
 • Craugastoridae
 • Eleutherodactylidae
 • Straszaki (Heleophrynidae)
 • Żaby ryjownikowate (Hemisotidae)
 • Liopelmy (Leiopelmatidae)
 • Australijskie żaby ziemne (Limnodynastidae)
 • Trąbaczowate (Nasikabatrachidae)
 • Żaby gęborodne (Rheobatrachidae)
 • Żaby dziwnorodne (Rhinodermatidae)
 • Żaby seszelskie (Sooglossidae)

Występowanie i środowisko

Zamieszkują wszystkie kontynenty świata poza Antarktydą, nie ma ich w Arktyce, na wyspach oceanicznych, daleko wysuniętych na północ obszarach Azji i Ameryki Północnej oraz na Grenlandii.

Trzy gatunki żyją poza Kołem Podbiegunowym Północnym: żaba trawna, żaba moczarowa i Rana silvatica. Gatunkiem żyjącym najdalej na południe jest żaba czterooka (Pleurodema bufonina), zaś najwyżej, bo do wysokości 5238 m n.p.m., żyje ropucha Bufo latastii (dawniej Bufo siachinensis).

Najwięcej gatunków żyje w lasach tropikalnych. Można je spotkać w bardzo różnorodnych środowiskach, włączając w to pustynie i wysokie góry. Niektóre gatunki żyją wyłącznie w wodzie, inne znaczną część życia spędzają w ziemnych norach, jeszcze inne żyją na drzewach.

Tryb życia i zachowanie

Płazy nadrzewne mają palce zakończone przylgami, które umożliwiają im poruszanie się po gładkich powierzchniach liści. Żaby z rodzaju Phyllomedusa mają przeciwstawne palce, dzięki czemu mogą podczas poruszania się obejmować gałązki. U niektórych gatunków błona pławna jest bardzo duża, co umożliwia im lot ślizgowy lub dalekie skoki. Niektóre żaby wodne mają mocno wystające oczy, co umożliwia im obserwację powierzchni wody bez całkowitego wynurzania.

Wydawanie dźwięków

Najlepiej rozwiniętymi zmysłami są wzrok i słuch. Węch odgrywa mniejszą rolę niż u płazów ogoniastych i beznogich. Dzięki wydawanym przez płazy bezogonowe dźwiękom, płazy mogą się odnaleźć. Tylko kilka gatunków liopelmy nie wydaje żadnych dźwięków. Co najmniej jeden gatunek wydaje ultradźwięki (patrz ciekawostka "dziwne dźwięki)". Większość gatunków posiada za okiem okrągłą błonę bębenkową, wychwytującą dźwięki, czasem błona ta jest niewidoczna, bo ukryta pod warstwą skóry. Samce wielu gatunków są wyposażone w umożliwiające wydawanie dźwięków rezonatory - umieszczone normalnie wewnątrz jamy gębowej cienkościenne worki powietrzne, które płazy bezogonowe potrafią napełniać powietrzem. Wyróżniamy rezonatory wewnętrzne, które wybrzuszają się w okolicy podgardla oraz rezonatory zewnętrzne, występujące zwykle parami, wybrzuszające się w baloniki w obu końcach szczęk. Rezonatory są połączone z jamą gębową specjalnymi otworami. Przy wydawaniu dźwięków samiec ma zamknięty pysk i nozdrza. Powietrze tłoczone jest z płuc do krtani, co powoduje drgania strun głosowych, a drgania są wzmacniane w rezonatorach. Z worków rezonatorowych powietrze z powrotem wraca do płuc. Gatunki, które nie mają worków rezonatorowych wydają dźwięki bardzo ciche lub wcale. Odgłosy pomagają w identyfikacji gatunków w terenie. Do odgłosów płazów bezogonowych zaliczamy: kumkanie, stukanie, buczenie, głośny ryk, gwizd, trel, piłowanie, odgłos silnika. Płazy z rodziny Pipidae nie mają strun głosowych, a dźwięki wydają za pomocą zmodyfikowanej krtani.

Sen letni i zimowy

Niektóre gatunki płazów bezogonowych, które żyją w rejonach suchych, zapadają w sen letni (estywację). Gatunki, które żyją w rejonach o ostrych zimach, zapadają w sen zimowy (hibernację). Gatunki zagrzebujące się w ziemi i zapadające w estywację, takie jak żaba wodnista, australijska żaba malowana, grzebiuszkowate i żaby z rodzaju Ceratophrys (np. żaba rogata) po zakopaniu się wytwarza wokół siebie kokon, który zbudowany jest z wydzieliny naskórka i wylinki.


Morfologia i anatomia

Morfologia oraz anatomia płazów bezogonowych, szczególnie budowa kośćca, narządów zmysłów, została omówiona odrębnie.

Kijanki żyją w środowisku wodnym. Okrągłe ciało jest wyposażone w spłaszczony ogon z płetwą. Większość kijanek ma aparat gębowy zbudowany z twardych listewek, przystosowany do pobierania pokarmu roślinnego, lejka skórnego, przyssawkę gębową lub aparat filtrujący. Larwy są wyposażone w skrzela wewnętrzne. Jelita są długie, przystosowane do pokarmu roślinnego, choć kijanki pobierają także czasem pokarm pochodzenia zwierzęcego. Część gatunków zjada wyłącznie niezapłodnione jaja złożone przez samicę. Po metamorfozie układ pokarmowy ulega skróceniu i przystosowuje się do pokarmu zwierzęcego.

szkielet płazów
Szkielet żaby

Tablica interaktywna
szkielet płazów
Anatomia żaby

Tablica interaktywna

 

Rozmnażanie

Brak danych.

Pożywienie

Brak danych.

Ochrona i zagrożenia

Od lat siedemdziesiątych XX wieku na całym świecie obserwujemy drastyczny spadek liczebności poszczególnych gatunków lub wręcz ich wymieranie. Zjawisko to najlepiej jest widoczne w Ameryce Południowej, Środkowej i Północnej, Indiach i Australii. Przyczyny są różne:

 • zmiany klimatyczne,
 • urbanizacja,
 • przemysł,
 • terrarystyka,
 • rolnictwo,
 • epidemie chorobotwórcze,
 • introdukcje obcych gatunków.

Najbardziej zagrożone wyginięciem są australijskie żaby gęborodne (Rheobatrachus silus i Rheobatrachus vitellinus), które prawdopodobnie już wyginęły, ropucha złocista (Bufo periglenes), a także Bufo houstonensis, Bufo retiformis, Nectophrynoides occidentalis, Xenopus gilli, żaba goliat (Conraua goliath), żaba włoska (Rana latastei), Rana onca i wiele innych.

Ciekawostki

Każdy płaz bezogonowy podlega w Polsce ochronie gatunkowej.

Zdjęcia - galeria

Ukryj obce gatunki
Ukryj polskie gatunki


Drzewiarka wielkooka
Żaba szponiasta
Drzewołaz błękitny
Drzewołaz plamisty
Drzewołaz skoczny
Drzewołaz złocisty
Drzewołaz żółtopasy
Liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy
Grzebiuszka ziemna, huczek
Grzebiuszka gibraltarska
Kumak dalekowschodni
Kumak górski
Kumak nizinny
Żaba liściasta
Żabka złota, mantella złocista
Ropucha aga, kururu
Ropucha paskówka
Ropucha szara
Ropucha zielona
Krągłojęzyczka tyrreńska
Pętówka babienica
Chwytnica czerwonooka
Chwytnica plamobrzucha
Rzekotka drzewna
Rzekotka szmaragdowa, rzekotka australijska
Rzekotka żabia
Żaba gigant
Żaba rogata
Żaba dalmatyńska
Żaba jeziorkowa
Żaba moczarowa
Żaba olbrzymia bucząca
Żaba śmieszka
Żaba trawna
Żaba wodna
Żaba pomidorowa
Żaba indyjska, termitówka indyjska
Amazońska żaba rogata
Chwytnica zwinna
Krągłojęzyczka zwyczajna
Drzewołaz karłowaty
Gruboskórnik termitojad
Iberyjska żaba wodna
Wielkostopka kostnonoga
Rajska żaba latająca
Ropucha amerykańska
Rzekotka różnobarwna
Rzekotka zielona
Żaba rycząca
Grzbietoród amerykański
Rzekotka nowogwinejska
Rzekotka śródziemnomorska
Żaba włoska
Grzebiuszka syryjska
Sawannica złocista
Nogolotka jawajska, żaba latająca jawajska
Mantella madagaskarska
Żaba hiszpańska
Drzewołaz pstrokaty
Nurzaniec błotny
Rozdętek ziemny
Ropucha koloradzka
Żaba graniasta
Żaba rogata z Chaco
Żaba zwrotnogłowa
Norówka wielkorówninna
Teleskopka Ruthvena

Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
Grzebiuszka syryjska
          

Okres rozrodu grzebiuszki syryjskiej.

ukryj/pokaż
Grzebiuszka ziemna, huczek
     

Grzebiuszka ziemna jest w stanie hibernacji (trwa sen zimowy)

        

Grzebiuszka ziemna zaczyna gody. Samica składa skrzek w postaci długich sznurów śluzu, w których znajdują się jaja.

         

Kijanki huczka przeobrażają się w osobniki dorosłe i opuszczają środowisko wodne. Termin ten zależy od terminu złożenia skrzeku. Rozwój trwa około 3 miesięcy.

     

Trwa okres aktywnego życia grzebiuszki ziemnej.

ukryj/pokaż
Kumak górski
    

Kumak górski zimuje.

          

Kumak górski odbywa gody.

          

Kończy się rozwój larw kumaka górskiego. Kijanki tracą płetwę grzbietową, skrzela i wychodzą na ląd.

      

Trwa okres aktywnego życia kumaka górskiego.

ukryj/pokaż
Kumak nizinny
    

Trwa okres snu zimowego u kumaka nizinnego

         

Kumak nizinny odbywa gody. Samice w tym czasie składają skrzek w postaci małych pakietów. Wieczorami roznosi się donośny głos samców.

         

Kijanki przeobrażają się w postać dorosłych osobników.

ukryj/pokaż
Ropucha paskówka
      

Trwa okres snu zimowego ropuchy paskówki. Zimę spędza w norach, pod kamieniami, kłodami.

        

Trwa okres godowy ropuchy paskówki. Samce wędrują do zbiorników wody i jeśli temperatura otoczenia osiaga 15°C zaczynają nawoływać samice. Po złożeniu skrzeku samice opuszczają zbiornik. Samce nadal nawołują, czasem do końca lipca.

        

Trwa rozwój kijanek ropuchy paskówki (50-60 dni), kończący się przeobrażeniem w małe ropuszki.

ukryj/pokaż
Ropucha szara
      

Pod koniec października ropuchy szare szukają kryjówek i zapadają w sen zimowy. Zwykle zimują na lądzie w ziemnych norach, wykrotach, piwnicach, czasem w towarzystwie innych płazów.

           

Ropucha szara budzi się ze snu zimowego i udaje się do zbiorników wodnych na gody.

          

Ropucha szara składa skrzek w postaci długich, śluzowatych sznurów, owijając je wokół roślin wodnych. Po złożeniu skrzeku ropucha wychodzi na ląd.

           

Pojawiają się kijanki ropuchy szarej

          

Zwykle po obfitych deszczach, kijanki przeobrażają się. Przy brzegach zbiorników wodnych można spotkać całe roje młodych malutkich ropuszek, osiągających 5-8 mm długości.

        

Większość ropuch szarych można spotkać na lądzie.

ukryj/pokaż
Ropucha zielona
     

Ropucha zielona zimuje w ziemi, pod kamieniami lub w różnych zabudowaniach.

          

Ropucha zielona przygotowuje się do zimowania

          

Ropucha zielona rozpoczyna gody. Samiec i samica kopulują w małych zbiornikach wodnych. Samiec wydaje odgłosy godowe, przypominające trel ptaków.

          

Ropucha zielona składa w maju skrzek w postaci dwóch 4-metrowych równoległych sznurów.

          

Pojawiają się kijanki ropuchy zielonej.

          

Trwa rozwój kijanek ropuchy zielonej.

           

Kijanki (o długość do 40 mm) przeobrażają się w postać dorosłego osobnika (do 15 mm długości) i małe ropuszki opuszczają wodę.

         

Na lądzie można spotkać młode i stare osobniki ropuchy zielonej

ukryj/pokaż
Rzekotka drzewna
     

Trwa okres snu zimowego dla rzekotki drzewnej.

          

Trwa okres godowy rzekotki drzewnej. Samce zajmują małe zbiorniki wodne i stawy, nawołują głośno samice. Te składają skrzek w postaci małych pakietów. W dzień samce przebywają na lądzie.

          

Kończy się rozwój kijanek rzekotki drzewnej. Następuje metamorfoza. Młode rzekotki drzewne osiągają 16 mm długości

     

Trwa okres aktywności życiowej rzekotki drzewnej.

ukryj/pokaż
Żaba dalmatyńska
     

Trwa okres hibernacji dla żaby dalmatyńskiej

           

Okres godowy przypada w przypadku zwinki na kwiecień. Gody odbywają się w zbiornikach wody stojącej. Samica składa skrzek w postaci dużych kul, często przytwierdzonych do roślin wodnych.

          

Następuje metamorfoza kijanek żaby dalmatyńskiej w osobniki dorosłe.

     

Trwa okres aktywnego życia żaby dalmatyńskiej

ukryj/pokaż
Żaba jeziorkowa
     

Trwa sen zimowy żaby jeziorkowej. Rozpoczyna się wraz z pierwszymi przymrozkami.

          

Trwa okres godowy żaby jeziorkowej. Samce rechocą, nawołując samice. Te składają skrzek w postaci dużych pakietów galaretowatego śluzu z zawieszonymi w nich jajami.

          

Kończy się rozwój kijanek żaby jeziorkowej i następuje przeobrażenie.

      

Okres aktywnego życia żaby jeziorkowej

ukryj/pokaż
Żaba moczarowa
      

Żaba moczarowa hibernuje.

          

Trwa okres godowy żaby moczarowej, która ich nie przerywa mimo ochłodzenia. Samica pod koniec marca lub na początku kwietnia składa skrzek w postaci kłębu galaretowatego śluzu z jajami wewnątrz.

          

Pojawiają się kijanki żaby moczarowej.

           

Kijanki żaby moczarowej przechodzą metamorfozę. Kijanki mają wówczas 45 mm długości, a żabki 14 mm. Młode osobniki wychodzą z wody, ale pozostają niedaleko.

    

Trwa aktywność życiowa żaby moczarowej.

ukryj/pokaż
Żaba śmieszka
     

Trwa sen zimowy żaby śmieszki.

          

Trwa okres godowy żaby śmieszki. Samce nawołują samice. Te składają galaretowaty skrzek w postaci dużych pakietów śluzu.

          

Kończy się rozwój kijanek żaby śmieszki i następuje przeobrażenie.

      

Okres aktywnego życia żaby śmieszki.

ukryj/pokaż
Żaba trawna
      

Żaba trawna hibernuje. W zależności od szerokości geograficznej zimowanie zaczyna się od września do listopada.

         

Trwa okres godowy żaby trawnej, która ich nie przerywa nawet jeśli spada temperatura i prószy śnieg. Samica pod koniec marca lub na początku kwietnia składa skrzek w postaci kłębu galaretowatego śluzu z jajami wewnątrz. W czerwcu gody żaby trawnej odbywają się w Tatrach, wysoko w górach.

          

Pojawiają się kijanki żaby trawnej.

           

Kijanki żaby trawnej przeobrażają się w małe żabki. Kijanki mają wówczas 45 mm długości, a żabki 14 mm. Młode osobniki wychodzą z wody, ale pozostają niedaleko.

    

Trwa aktywność życiowa żaby trawnej.

ukryj/pokaż
Żaba włoska
         

Okres rozrodczy u żaby włoskiej.

ukryj/pokaż
Żaba wodna
     

Trwa sen zimowy żaby wodnej. Rozpoczyna się wraz z pierwszymi przymrozkami.

          

Trwa okres godowy żaby wodnej. Samce rechocą, nawołując samice. Te składają skrzek w postaci dużych pakietów galaretowatego śluzu z zawieszonymi w nich jajami.

          

Kończy się rozwój kijanek żaby wodnej. Następuje metamorfoza z postaci larwalnej do dorosłej.

      

Okres aktywnego życia żaby wodnej

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


© medianauka.pl, 2014-01-05, RZAD-18


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2020 r.