Logo Media Nauka

Nurzańcowate

Nurzańcowate (Pelodytidae) to rodzina płazów bezogonowych, do której zaliczamy tylko 3 gatunki. W Polsce nie występują.

Wygląd

Płazy te są podobne do żab z rodziny Ranidae. Na grzbiecie widoczne są odstające brodawki. Oczy duże ze wrzecionowatymi źrenicami.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Nurzaniec błotnyNurzaniec błotny

Pelodytes punctatus

Nurzaniec błotny (Pelodytes punctatus) to płaz bezogonowy z rodziny nurzańcowatych. Samce są mniejsze od samic. Kończyny tylne są długie, a palce nie są zrośnięte błonami pławnymi. Ciało z wierzchu jest pokryte brodawkami.



Zdjęcia - galeria



Inne gatunki

  • Nurzaniec kaukaski (Pelodytes caucasius)
  • Nurzaniec iberyjski (Pelodytes ibericus)

Występowanie i środowisko

Nurzańcowate występują w Europie, jeden gatunek zasiedla Kaukaz. Występują zwykle w pobliżu zbiorników wodnych.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzą nocny tryb życia.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 4,5-5,5 cm. Brak błon pławnych w tylnych kończynach. Dwa kręgi przedkrzyżowe są zrośnięte. W górnej szczęce znajdują się zęby.

Rozmnażanie

Ampleksus jest pachowy.




© medianauka.pl, 2019-04-27, RODZ-710



Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2020 r.