Żabowate

Żabowate (Ranidae), nazywane też żabami właściwymi, to rodzina płazów z rzędu płazów bezogonowych, która liczy dziś 51 rodzajów i około 774 gatunków. W Polsce żyje 6 gatunków płazów z tej rodziny.

Wygląd

Wygląd gatunków z tej rodziny jest w miarę jednorodny. Kolor skóry to zieleń i brąz. Kolorystyka może się zmieniać w zależności od pory roku i barw otoczenia. Ciało żabowatych jest smukłe, kończyny długie, szczególnie tylne, dzięki czemu skaczą po ziemi.

FILTRY
Ukryj obce gatunki
Ukryj polskie gatunki

Sortuj według:


Status IUCN


Obszar występowania


Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Iberyjska żaba wodnaIberyjska żaba wodna

Pelophylax perezi

Iberyjska żaba wodna (Pelophylax perezi) to gatunek europejskiego płaza z rodziny żabowatych, zaliczany do żab zielonych, podobny do żaby śmieszki. Gatunek ten jest spotykany w Europie na Półwyspie Iberyjskim, a także w części Francji.


Żaba dalmatyńskaŻaba dalmatyńska PL

Rana dalmatina

Żaba dalmatyńska to przedstawiciel żabowatych rzadko spotykany w naszym kraju. Potrafi skakać na odległość 2 m. Oczy są złociste lub miedziane i mają poziome źrenice. Parotydy nie występują. Dobrze widoczne są duże błony bębenkowe.


Żaba jeziorkowaŻaba jeziorkowa PL

Rana lessonae

Żaba jeziorkowa to najmniejszy, pospolity w Polsce przedstawiciel żab zielonych. Oczy są duże i wystające, mają żółtawe tęczówki. Źrenice są eliptyczne, poziome. Parotydy nie są obecne, brak też plam skroniowych.


Żaba moczarowaŻaba moczarowa PL

Rana arvalis

Żaba moczarowa to przedstawiciel żabowatych spotykany w naszych lasach i na naszych łąkach. Jest bardzo podobna do żaby trawnej. Oczy są duże i wystające. Tęczówki są złociste, a owalne źrenice są poziome. Nie występują parotydy.


Żaba olbrzymia buczącaŻaba olbrzymia bucząca

Pyxicephalus adspersus

Żaba olbrzymia bucząca to bardzo duży, pospolity przedstawiciel płazów z Afryki. Spód ciała ma kolor żółty, część grzbietowa pokryta zielonymi plamkami. Żaba olbrzymia bucząca może zapadać w stan estywacji nawet na kilka lat.


Żaba ryczącaŻaba rycząca

Rana catesbeiana

Żaba rycząca (Rana catesbeiana) to gatunek płaza z rodziny żabowatych. To największa żaba Ameryki Północnej. Ma duże i dobrze widoczne błony bębenkowe, które u samic są mniejsze. Nogi silne, długie, palce stóp spięte błoną pławną.


Żaba śmieszkaŻaba śmieszka PL

Rana ridibunda

Żaba śmieszka to największy przedstawiciel żab zielonych. Głowa jest stosunkowo mała w stosunku do reszty ciała. Na bokach ciała znajdują się grube fałdy grzbietowe, zwykle w innym kolorze.


Żaba trawnaŻaba trawna PL

Rana temporaria

Żaba trawna to przedstawiciel żabowatych z Europy i Azji, często spotykany w naszych lasach. Od żaby moczarowej różni się kształtem pyska i wyglądem modzeli piętowych wewnętrznych. Błony bębenkowe są dobrze widoczne.


Żaba włoskaŻaba włoska

Rana latastei

Żaba włoska (Rana latastei) to gatunek żaby brunatnej z rodziny żabowatych. Pysk jest dość długi i trójkątny z zaokrąglonym końcem. Ciemniejsze plamy skroniowe są nieco z tyłu głowy. Przez brązowy grzbiet biegną z boku dwa fałdy.


Żaba wodnaŻaba wodna PL

Rana esculenta

Żaba wodna to hybryda żaby jeziorkowej i śmieszki. W pachwinach oraz na pośladkach nie występują żółte plamy, co odróżnia ją od żaby jeziorkowej. Palce stóp są spięte błoną pławną. Błony bębenkowe są dobrze widoczne. Parotydy nie występują.

Inne gatunki

  • Żaba goliat (Conraua goliath)
  • Żaba Bergera (Rana bergeri)
  • Żaba jońska (Rana epeirotica)
  • Żaba strumieniowa (Rana graeca)
  • Żaba Grafa (Rana grafi)
  • Żaba hiszpańska (Rana iberica)
  • Żaba albańska (Rana shqiperica, syn. Pelophylax shqiperica)

Występowanie i środowisko

Żabowate zamieszkują Europę, Azję, obie Ameryki, północne obszary Australii, Malezję, Nową Gwineę.

Niektóre gatunki posiadają modzele na podeszwach kończyn, co umożliwia im zagrzebywanie się w ziemi podobnie jak to czynią grzebiuszki.

Wybrane gatunki potrafią się wspinać na drzewa dzięki przylgom na końcu palców. Jednak żabowate nie prowadzą ściśle nadrzewnego trybu życia.

Zwykle żabowate to zwierzęta ziemno-wodne, czasem lądowe, ale preferują środowiska wilgotne (lasy, łąki, mokradła).

Tryb życia i zachowanie

Żabowate polują czekając nieruchomo na swoją ofiarę, aż ta sama się zbliży.

W okresie gotowym wiele żab z tej rodziny przejawia silny terytorializm.

Morfologia i anatomia

Wszystkie żaby właściwe mają cienką i delikatną skórę, zwykle bez brodawek skórnych, brak parotyd. Na grzbiecie często występują podłużne listwy skórne. Oczy są duże i wystające. Źrenice zwykle poziome (poza dwoma podrodzinami).

Żabowate mają bardzo dobrze rozwinięte ucho środkowe i błony bębenkowe.

U niektórych gatunków nawet w okresie po przeobrażeniu występuje narząd linii bocznej.

Język przednim końcem jest przyrośnięty do jamy gębowej.

Między palcami występuje błona pławna, sięgająca do aż po końce palców u gatunków wodnych i mocno zredukowana u gatunków lądowych.

W kośćcu charakterystyczne jest połączenie urostylu z kręgiem krzyżowym za pomocą dwóch kłykci. W kręgosłupie znajduje się 8 kręgów przedkrzyżowych. 7 pierwszych kręgów kręgosłupa jest przodowklęsłych, kręg ósmy zwykle jest dwuwklęsły, kręg krzyżowy jest obustronnie wypukły. W górnej szczęce znajdują się zęby. Niektóre gatunki mają też zęby podniebienne.

Kijanki żaby posiadają aparat gębowy w postaci listew i rogowych ząbków. Niektóre kijanki mają przyssawki.

Rozmnażanie

Pośród żabowatych występuje dymorfizm płciowy. Samce są zwykle innych rozmiarów co samice, posiadają rezonatory, ubarwienie godowe i inne cechy.

Samce nawołują samice donośnym głosem. Ampleksus jest pachowy (u rodzaju Occidozyga jest pachwinowy). U większości gatunków zapłodnienie jest zewnętrzne. Samice składają od kilku do kilku tysięcy jaj w zależności od gatunku w luźnym kłębie lub do błotnistego gniazda. Z jaj wykluwają się kijanki, czasem jednak już przeobrażone żabki.

Pożywienie

Żaby polują na bezkręgowce, a czasem inne kręgowce.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2014-01-05, RODZ-54


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
żaba jeziorkowa
     

Trwa sen zimowy żaby jeziorkowej. Rozpoczyna się wraz z pierwszymi przymrozkami.

          

Trwa okres godowy żaby jeziorkowej. Samce rechocą, nawołując samice. Te składają skrzek w postaci dużych pakietów galaretowatego śluzu z zawieszonymi w nich jajami.

          

Kończy się rozwój kijanek żaby jeziorkowej i następuje przeobrażenie.

      

Okres aktywnego życia żaby jeziorkowej

ukryj/pokaż
żaba wodna
     

Trwa sen zimowy żaby wodnej. Rozpoczyna się wraz z pierwszymi przymrozkami.

          

Trwa okres godowy żaby wodnej. Samce rechocą, nawołując samice. Te składają skrzek w postaci dużych pakietów galaretowatego śluzu z zawieszonymi w nich jajami.

          

Kończy się rozwój kijanek żaby wodnej. Następuje metamorfoza z postaci larwalnej do dorosłej.

      

Okres aktywnego życia żaby wodnej

ukryj/pokaż
żaba śmieszka
     

Trwa sen zimowy żaby śmieszki.

          

Trwa okres godowy żaby śmieszki. Samce nawołują samice. Te składają galaretowaty skrzek w postaci dużych pakietów śluzu.

          

Kończy się rozwój kijanek żaby śmieszki i następuje przeobrażenie.

      

Okres aktywnego życia żaby śmieszki.

ukryj/pokaż
żaba trawna
      

Żaba trawna hibernuje. W zależności od szerokości geograficznej zimowanie zaczyna się od września do listopada.

         

Trwa okres godowy żaby trawnej, która ich nie przerywa nawet jeśli spada temperatura i prószy śnieg. Samica pod koniec marca lub na początku kwietnia składa skrzek w postaci kłębu galaretowatego śluzu z jajami wewnątrz. W czerwcu gody żaby trawnej odbywają się w Tatrach, wysoko w górach.

          

Pojawiają się kijanki żaby trawnej.

           

Kijanki żaby trawnej przeobrażają się w małe żabki. Kijanki mają wówczas 45 mm długości, a żabki 14 mm. Młode osobniki wychodzą z wody, ale pozostają niedaleko.

    

Trwa aktywność życiowa żaby trawnej.

ukryj/pokaż
żaba moczarowa
      

Żaba moczarowa hibernuje.

          

Trwa okres godowy żaby moczarowej, która ich nie przerywa mimo ochłodzenia. Samica pod koniec marca lub na początku kwietnia składa skrzek w postaci kłębu galaretowatego śluzu z jajami wewnątrz.

          

Pojawiają się kijanki żaby moczarowej.

           

Kijanki żaby moczarowej przechodzą metamorfozę. Kijanki mają wówczas 45 mm długości, a żabki 14 mm. Młode osobniki wychodzą z wody, ale pozostają niedaleko.

    

Trwa aktywność życiowa żaby moczarowej.

ukryj/pokaż
żaba dalmatyńska
     

Trwa okres hibernacji dla żaby dalmatyńskiej

           

Okres godowy przypada w przypadku zwinki na kwiecień. Gody odbywają się w zbiornikach wody stojącej. Samica składa skrzek w postaci dużych kul, często przytwierdzonych do roślin wodnych.

          

Następuje metamorfoza kijanek żaby dalmatyńskiej w osobniki dorosłe.

     

Trwa okres aktywnego życia żaby dalmatyńskiej

ukryj/pokaż
żaba włoska
         

Okres rozrodczy u żaby włoskiej.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2018 r.