Logo Media Nauka

Bezjęzyczne, bezjęzykowe

Bezjęzykowe, bezjęzyczne (Pipidae) to rodzina płazów z rzędu płazów bezogonowych, która liczy dziś 5 rodzajów i około 35 gatunków. W Polsce nie żyją przedstawiciele gatunków płazów z tej rodziny w naturalnym środowisku.

Wygląd

Ciało bezjęzycznych jest silnie spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Kończyny są zazwyczaj krótkie, również spłaszczone, usytuowane równolegle w stosunku do tułowia. Błony pławne są dobrze rozwinięte. Oczy zwykle znajdują się na grzbietowej stronie ciała. Ubarwienie ciała jest najczęściej maskujące, w kolorze podłoża.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Grzbietoród amerykańskiGrzbietoród amerykański

Pipa pipa

Grzbietoród amerykański (Pipa pipa) to gatunek płaza z rodziny bezjęzycznych. Ciało jest mocno spłaszczone grzbietowo-brzusznie, szerokie. Spłaszczone są też kończyny. Głowa jest niewielka, trójkątna. Samice są większe i bardziej płaskie.


Żaba szponiastaŻaba szponiasta

Xenopus laevis

Żaba szponiasta to najchętniej hodowany płaz na świecie w laboratoriach oraz w domowych terrariach. Jest bardzo odporny na zmiany środowiska. Skóra jest gładka i śliska. Linia boczna jest obecna zarówno u form larwalnych jak i osobników dorosłych.


Nazwa rodziny
Bezjęzyczne, bezjęzykowe (Pipidae)
Występowanie
Afryka, Ameryka Północna i Południowa, Europa.
Liczba gatunków na świecie
35
Liczba gatunków w Polsce
0
Systematyka
Domena: Eukarionty (Eukaryota)
Królestwo: Zwierzęta (Animalia)
Typ: Strunowce (Chordata)
Gromada: Płazy (Amphibia)
Rząd: Płazy bezogonowe (Anura)
Rodzina: Bezjęzyczne, bezjęzykowe (Pipidae)
Długość ciała
Długość ciała: 2 cm - 17 cm.

Inne gatunki

  • Xenopus muelleri

Występowanie i środowisko

Przedstawiciele tej rodziny żyją w Afryce Środkowej i Południowej, w północnej i środkowej części Ameryki Południowej, Ameryce Północnej, a w Europie na skutek introdukcji. W niektórych obszarach występowania w Ameryce Południowej i Afryce są niezwykle pospolite.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzą typowo wodny tryb życia.

Porozumiewają się między sobą za pomocą dźwięków podobnych do klikania lub skrzypienia.

Gdy zbiornik wysycha, zakopują się w mule lub w nocy mogą się przemieszczać do innych zbiorników.

Morfologia i anatomia

Wszystkie płazy z tej rodziny są pozbawione języka. Zarówno w postaci larwalnej jak i dorosłej jest obecna linia boczna. Powieki nie występują. Brak jest też błon bębenkowych.

Larwy i osobniki młodociane mają niezrośnięte z kręgosłupem żebra, które łączą się z nim dopiero w późniejszym okresie.

Nie posiadają strun głosowych, a dźwięki wydają za pomocą zmodyfikowanej krtani.

Rozmnażanie

Rozród zachodzi w środowisku wodnym. Kijanki nie mają aparatu gębowego złożonego z rogowych listewek. Charakterystyczne są dla nich wąsy (podobne do tych jakie ma sum), które są zmysłem równowagi.

Pożywienie

To zwykle żarłoczne płazy, zjadające ofiary, które mają odpowiedni rozmiar.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria© medianauka.pl, 2014-01-12, RODZ-213© Media Nauka 2008-2018 r.